Синовете на Словото (Детски приказки – 2)

Живеели някога трима братя – Радан, Благан и Мълчан. Първият говорел много на хората, вторият малко, а третият – нищо. Словата на Радан били винаги радостни. Той пеел постоянно радостни песни и предавал радостта на хората, които го слушали. Словото му било не само радостно, то било родено от любовта, изтъкано от мъдростта и изпълнено с истината. Благан рядко отварял устата си да продума, но когато го правел, той или благодарял на Бога или благославял хората. Словата на благодарността и благослова били единствените, които изричал Благан. Мълчан пък не казвал нищо, но цялото му излъчване говорело повече, отколкото можело да се изкаже с думи. Искрената усмивка не слизала от лицето му, добрите му очи давали утеха на хората, а любящото му сърце било олицетворение на безусловната любов и добротворството.

Радан разказвал и радвал хората, Благан благодарял и ги благославял, а Мълчан мълчал и се молил за тях. Наричали ги „Синовете на Словото“. Тримата братя вървели по света и учели всички хора и народи на Божествените закони и добродетели. След като обиколили цялата Земя, те се прибрали на небето при своя Благ и Любящ Баща.

Минало много време и хората на Земята забравили Божественото Слово и го заменили с груб брътвеж. Тези, които се били учили от Радан, продължавали да говорят много, но вместо да говорят радостно, разказвали само тъжни истории. Тези, които се учили от Благан, продължавали да говорят малко, но вместо да благодарят на Бога и да благославят хората, те се оплаквали от съдбата си и проклинали хората. Тези, които се учили от Мълчан, продължавали да мълчат, но искреността в усмивката, добротата в очите и любовта в сърцето, те заменили с лицемерие, лошотия и омраза.

Милоствият Баща на небето видял това, но простил на хората за невежеството и отново им изпратил своите синове. Повечето хора ги прогонвали от земите си, защото сърцата им били закоравели. Само малцина ги приемали и следвали примера им. Справедливият Баща оставил синовете си при хората, които ги приемали и следвали примера им. Така постепенно се създали първо семейства, а после и села, градове и държави, които слушали и изпълнявали Божието Слово. Те процъфтявали, а селата, градовете и държавите на хората, които отхвърлили тримата братя западали и постепенно изчезнали от лицето на Земята. С времето светлината на Словото огряла цялата Земя и хората заживели в радост, мир и любов.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Децата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.