Моят свят

„Моят свят” е проект на ООН, който се стреми да определи какви трябва да са основните приоритети за развитието на света през следващите години според обикновените хора. За целта е съставен списък с 16 сфери на развитие, сред които които всеки може да избере шест, които според него са най-важни. Сред приоритетите са включени теми, като по-добро здравеопазване, достъп до чиста вода и добра хигиена, защита от престъпления и насилие, по-добро здравеопазване, равенство между половете, борба с климатичните промени, достъпна и питателна храна, по-добър транспорт и пътища, политическа свобода, защита на горите, реките и океаните, по-добри възможности за работа, прозрачно и справедливо управление, достъп до интернет, надежден достъп до електроенергия, премахване на дискриминацията.

Вашите приоритети можете да споделите, като гласувате на страницата на My world, като резултатите се представят по много интересен начин визуално, чрез земното кълбо, разграфено на 16 квадратчета, от които са оцветени тези, които сте определи като приоритети. Гласуването продължава до 2015г. като първите междинни резултати ще бъдат обявени през май 2013.

А ето как изглежда и моят свят:

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.