Живот от сърцето

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска. Повече можете да прочетете на нейния сайт за психология и Духовно развитие Espirited.

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СЕБЕПОЗНАНИЕ

„Ние не сме човешки същества с духовен опит. Ние сме духовни същества с човешки опит.“ Теяр дьо Шарден

Една от най-отличителните черти на духовната вяра на съвременния човек е, че търси Бога вътре в човека. Храмът, където отправя молитвите си, той открива в най-съкровеното място вътре в себе си – своето сърце, а Този, към когото ги отправя, е неговата Божествена същност, решила да се превъплъти в човешко тяло, за да опознае енергията на любовта, която е отвъд полярностите за добро и зло. Молитвата, родена в храма на сърцето ни, носи копнежа да си припомним нашата извечна духовна същност и да действаме в синхрон с това, заради което сме дошли на Земята. Тя е мостът, по който поемаме, за да се върнем обратно към Дома и своите духовни корени.

Разделянето на живота на човека на духовен и недуховен е господствало мисленето и вярата на хората в християнския свят от хилядолетия. Дошло е времето да преодолеем това разделение като погледнем на живота си през енергията на сърцето. Защото целият живот е свещен и всичко, което се случва в него, е част от нашето пътешествие като духовни същности въплътени в човешко тяло. Напяването на мантри не е по-духовно действие от отглеждането на деца или чистенето на къщата. Това, което прави живота ни свят, е само нашата нагласа да погледнем на него през очите на Духа и да открием в серията от човешки опитности инструмента за творчество на Земята.

„Как да превърнем живота си в свещено пътуване?“, „Как да въплътим във всекидневието си духовната интелигентност, която носим в сърцето си?“, „Как да се освободим от навиците на старото и разделящо мислене, които са дълбоко вкоренени в нашето подсъзнание и да се отворим към обединяващата енергия на любовта?„, са само част от въпросите, които ще изследваме практически в този семинар. Както обикновено, цялото знание, до което ще се докосваме, ще идва от нашите непосредствени преживявания, а работата с полето на знанието и влизането в роли ще бъде директният път за свързване с истината на Висшия ни Аз. Да водим живот от сърцето е сериозно предизвикателство, защото старото разделящо мислене трудно отстъпва. Със сигурност обаче вложените в тази посока усилия са богато възнаградени – наградата е живот, изпълнен с лекота и доверие в потока на живота.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.