Различните нива на психично здраве и религията 4

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска. Повече можете да прочетете на нейния сайт за психология и Духовно развитие Espirited.

Разликите в разбирането на религиозните митове се проявяват и в различния начин, по който се тълкува понятието за добро от хората с различни нива на психично здраве. А „доброто“ за различните хора е различно според това как те гледат на „лошото“. В най-ниските степени на психично здраве хората нямат никакви морални задръжки да преследват и да се стремят да наказват тези, които те са нарочили като носители на „зло“. Това дори им доставя удоволствие. В средния обхват на скалата хората вече не преследват с ожесточение нарочените за зли, а реакциите им варират от омраза, подозрителност, негодувание и достига до нравствено неодобрение и желание да „спасят“ различния от себе си. „По-нататък, в горния край на средния обхват, хората са изцяло любезни и състрадателни, опитват се да осъзнаят собствените си грешки и се борят с тях, поради което могат искрено да прощават грешките на другите.“ с.289

Става ясно, че хората от различните части на скалата на психичното здраве прилагат различно тълкувание към понятието за добро според нивото на овладяване на своите проекции. В най-ниските степени злото е изцяло вън от човека и се преследва с убедеността, че то няма нищо общо с преследвания. В средните злото е дълбоко потиснато и скрито „зад паравана“ на негативните чувства, така че не само другите хора, но и самият човек да не може да го открие – с други думи „човек се мъчи да изпита чувството че е „добър“.“ с.289. В най-високите степени човек не се мъчи да е добър – той просто е. В дадения случай става дума за това, че човек вече е способен да изпитва вътре в себе си своите двойнствени чувства и да не ги проектира върху останалите. Както казват авторите на тази книга, психологическото понятие за проекцията е всъщност доста старо. То може да бъде открито в известните думи на Христос „Защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не виждаш.“

Затова основен критерий за най-високо ниво на психично здраве в дадения случай е интегритет. Както казва Робин Скинър, „според мен основната цел на всички велики духовни традиции е да ни помогнат да станем по-цялостни – както вътрешно, така и в обществото, в което живеем.“ И добавя: „Не забравяй, че едно от имената на дявола е „диаболос“, което значи „разделящият“, „правещият на парчета“. Интеграцията носи просветление и разбиране. Дезинтеграцията – мрак и безсмисленост… казано с други думи, видиш ли злото в себе си като зло, става трудно да го поддържаш. Признаването му е първата стъпка към неговото лечение, защото тогава то се свързва с другите чувства, които му се противопоставят и искат да го променят“. с. 317-318

В резюме, различните степени на психично здраве определят различни реакции по отношение на представата за добро и зло – една от основните теми на религията. В най-ниските степени на психично здраве злото е нещо изцяло външно спрямо човека и той с всички сили се стреми не само да се предпазва от него, но и влага ожесточение в преследването на тези, които е възприел като негови носители. В средните степени злото все още е нещо, от което човек се стреми да се предпази и да остане чист от него, но поне вече изпитва по-голямо разбиране и състрадание към грешниците. Едва в най-високите степени на психично здраве човек е способен да премине отвъд вечния конфликт на борба между доброто и злото и да ги види като двете страни на една и съща цялостност. Той не само че вече е оттеглил проекциите си за злото във външния свят, но и е способен да намери най-сетне решение на вечната битка между силите на Светлината и Тъмнината вътре в себе си.

Поради голямата важност на тази тема в сайта има огромно количество публикации, посветени именно на постигането на този аспект на психичното здраве – интегритета и вътрешната цялостност, както и как това изглежда по отношение на духовните ни вярвания. Това са само някои от тях:

Архетипът на Цялостната личност и Христос (Юнг),
За осъзнаването (Лиз Грийн),
Играта на дуалност – вътре и вън от нея (Памела Крибе).

Камелия

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.