Най-обща и повърхностна оценка на валдорф училищата днес

Можем ясно да кажем – валдорф педагогиката е най-разпространената в днешно време педагогика, която наистина помага за развитието на хората. Има и други добри педагогики, но те са много слабо разпространени. И докато изглежда, че валдорф е засега най-добрата посока на развитие, то можем да споменем, че и в тези училища не всичко е наред. Ще направя опит да идентифицирам основните трудности, които са предимно свързани с рамковите условия, а не толкова с качеството на самото преподаване.

Що се отнася до самото образование, то следните неща могат да се подобрят:
1. Взаимовръзките между предметите да се задълбочат. Забелязва се не достатъчно добро и остаряло преподаване на въпросите, свързани с Любовта, отношенията между хората в обществото и сексуалността. Същото може да се каже и за така наречените обществено-социално предмети – икономика, политология, гражданско общество, предприемачество.
2. Преподаването на математика, физика, информатика и технологии след 14-тата годишнина на децата да се засили
3. Повеве предприемачество в училище и сред ученици, учители и родители

Що се отнася до рамковите условия:
1. По-добро съотношение часове работа : заплата за учителите
2. Повече изследователска дейност по отношение на валдорф педагогиката и то най-вече в техническите предмети
3. Повече участие на родителите в процеса
4. Повече работа с фирми и повече собствено предприемачество, за да се избегне прекомерната парична зависимост от държавата.

Сега ако се запитате какво е доброто на тези училища, то могат да се изброят много неща, които са на значително по-високо ниво от „обикновените“ училища.

Що се отнася до самото образование:
1. По-добре подготвени учители
2. Съобразяване с естествените физическо-душевно-Духовни процеси на развитие на детето и образование на детето за цял живот. Задействане на самостоятелността и устойчивостта в развитието. Правилните действия в правилния момент.
3. Индивидуално отношение към всяко дете, свобода, но и по-голяма задружност и взаимна работа в класа.
4. Добри взаимовръзки между предметите
5. По-добри отношения между деца-учители-родители
6. Повече предприемачество и повече разнообразие и дълбочина на ученето. Особено ясно се вижда това в ученето на езики (освен майчиния още два от първи клас), в литературата, в изкуствата, спорта, танца, музиката, театъра, занаятчийството, земеделието, културата, историята, географията, биологията и т.н.

Що се отнася до рамковите условия:
1. Повече увереност в смисъла на процесите и най-вече повече съзнателност
2. Повече независимост от държавата и индустрията, обществена организация на училищата
3. Разнообразна допълнителна дейност, училището като средищен център в общините.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.