Неспокойни хора (Как да променим света)

Това е глава от книгата на Дейвид Борнщейн Как да променим света.

Тази книга е за хора, които разрешават проблеми от голям мащаб. Повечето от героите са неизвестни. Те не са политици или индустриалци, някои са лекари, адвокати и инженери, други са мениджмънт консултанти, социални работници, учители и журналисти, трети започват като родители. Те са разпръснати надлъж и нашир – в Бангладеш, Бразилия, Унгария, Индия, Полша, Южна Африка и Съединените щати. Обединява ги ролята им на социални иноватори или социални предприемачи. Те имат невероятни идеи как да променят живота на хората и ги реализират в градове, страни, а понякога и по света.

Целта на книгата не е да възвеличава няколко мъже и жени, а да предизвика внимание към ролята на определен тип деец, този който тласка към социална промяна. Социалните предприемачи имат значим принос върху обществото, но все пак тяхната корективна функция остава недоразбрана и недооценена. Въпреки че винаги са съществували, днес поради ред причини присъствието им е все по-осезаемо.

Названието „социални предприемачи“ натрупва популярност през последните години. Водещи американски университети предлагат курсове по социално предприемачество. Журналисти, филантропи и социални работници често употребяват термина. Все пак по-голямо внимание се съсредоточава върху бизнес и мениджмънт уменията, които могат да бъдат приложени за постигане на социални промени, например как организации с нестопанска цел да оперират със стопански цели и да имат годишен доход. Тази книга разглежда социалните предприемачи по един нов начин – като трансформираща сила, като хора с нови идеи, с различен подход към основните проблеми, които непреклонно застават зад вижданията си; хора, които не приемат „не“ за отговор, които не биха се отказали, докато не разпространят идеите си възможно най-надалеч.

Според мениджмънт експерта Петер Ф. Друкер терминът „предприемач“ (от френски със значение на „човек, който поема контрола в свои ръце“) бил въведен преди два века от френския икономист – Жан Баптисте Сай, за да характеризира определен тип деец – не човек, който само отваря бизнес, а човек, който пренася икономическите ресурси от по-слаба сфера в такава с повече продукция и по-голям добив. Джоузеф А. Шумпетер – икономист от 20-ти век, занимаващ се с развитие, характеризира предприемача като източник на „градивна разруха“, необходима за изначалния икономически напредък.

Да вземем под внимание два основни примера: Хенри Форд и Стивън Джобс. Известно е, че и Форд и Джобс си представяли колите и компютрите по различен начин и така „разрушили“ модела в индустриите си и прокарали път за скок в продукцията, като задействали вълни на промяна. Тази книга показва, че социалното предприемачество играе подобна роля в образованието, здравеопазването, опазването на околната среда, при хората в неравностойно положение и много други сфери. „Социалният предприемач променя възможността на проява на обществото“, отбелязва Друкер.

Книгата привежда примери от много страни и илюстрира как социалните предприемачи ускоряват промяната в системата, как преобразуват поведенчески модели и възприятия. Всички герои в тази книга са носители на значими идеи за справяне с проблемите и не възнамеряват, или не могат, да си отдъхнат, докато не ги разпространят по света. Книгата, също така, изследва как се случва промяната, докато анализира стратегиите, организационните характеристики и личните качества, които обясняват успеха на социалните предприемачи.
Избрах глобален поглед, защото социалното предприемачество е световен феномен, а най-креативните решения на проблемите в света не са концентрирани в САЩ и Канада. По света хората срещат същите проблеми: неадекватна образователна и здравна система, екологични заплахи, намаляващо доверие в политическите институции, масова бедност, висок процент престъпност и т.н. В по-бедните страни, обаче социалните предприемачи е необходимо да стигнат до повече хора за по-малко пари, така че се налага да са особено изобретателни, за да са ефективни идеите им. Техните прозрения са от полза за всеки, който иска да остави положителна следа в света, независимо дали е от САЩ, Канада или другаде.

Историите и анализите са предназначени за голям кръг читатели. Всеки, който някога е мечтал да разреши проблем или да повлияе положително в собствената си среда, ще открие тук окуражителни и поучителни истории. Още повече бизнесмени и мениджъри на нестопански организации ще видят как социалните предприемачи обслужват социалния пазар с ограничени ресурси. Финансови донори и филантропи ще намерят идеи как да информират спонсорите си. Участниците във формиране на решения ще открият модели за справяне с проблеми от национален мащаб. Журналистите ще станат свидетели на голямо ниво човешка активност, която не се документира. Студенти и професионалисти ще намерят нови професионални пътища или възможности за нови кариери. Университетски преподаватели ще открият, че примерите могат да бъдат използвани като казуси за изобилие от курсове. Всички родители и учители ще открият истории, които могат да вдъхновяват младежите.

Въпреки че книгата разглежда промените по света отдалеч, тя предлага и детайли относно как те се случват. Без съмнение това е книга, която разказва за реални хора, които правят реални неща. Най-вече тя свидетелства, че креативни, твърдо решени и непоколебими в намеренията си личности са необходими, за да тласкат напред иновациите, от които се нуждае обществото, за да се справи с най-тежките си проблеми. Свидетелства и за това, че важната социална промяна често започва от един човек с новаторски дух: един обсебен индивид, който вижда решение в проблема, който взима инициативата и действа според виждането си, който събира средства и основава организации, за да защити и лансира това виждане, който осигурява енергията и непрестанната концентрация, за да преодолее неизбежната съпротива и който десетилетие след десетилетие не спира да развива, засилва и разширява замисъла си до момент, в който първоначално маргиналната идея се превръща в норма.

От това наблюдение следват много изводи, но те се стопяват до доста проста характеристика. Едно от най-важните неща, които могат да се направят, за да се подобри състоянието на света е да се очертае рамката на социалната и икономическа подкрепа и да се умножи броят и ефективността на социалните предприемачи по света.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.