В търсене на една Духовна църква (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

След края на катарската култура в Южна Франция, семената на Духовния и социален живот биват пренесени в много други държави. Холандските братя за съвместен живот, английските лоларди, чешките хусити и други са наследници на катарите, въпреки че при тях може да се намери малко от стриктното разграничение между добро и лошо при пророка Мани.

Също както катарите биват унищожени от инквизицията, така това се случва по същото време и с богомилите в североизточна Русия. Тяхното движение постепенно залязва и отстъпва място на движения, повлияни от запад и от катарите, като това на кетцърите, например. При тях също има критика към църковната йерархия, религиозната традиция, поведението на свещениците. Обединява ги стремежа към прост живот, така както е било при ранните християни. При тях също се забелязва малко от първоначалното богомилство, но много от социално-християнските практики на манихейството.
Първите организирани кетцърски движения се появяват в търговските градове Псков и Новгород. От средата на 14 век там се появяват така наречените стриголники. Те не се изповядват в църквата, а под един голям кръст на Майката Земя – това е според тях Мария, Божията Майка. Век по-късно в Москва, Новгород и други градове от севера се появява ново движение, което критикува с рационални аргументи църквата. И двете движения биват гонени и осъждани. По-късните движения критикуват и феодалния строй.

В края на 15 век се разгаря спора за живота в манастирите. Още век по-рано се появява едно движение на отшелници под ръководството на Нил Сорски. То е против земевладението от страна на манастирите и изгарянето на кетцърите. Негов основен противник е Йозеф от Волоколамск, който иска да увеличи властта на манастирите и се съпротивлява срещу мистичния живот, защото така монасите могат да изпитат Бога непосредствено. Нил Сорски разпространява старата молитва на ранните християни, Иисусувата молитва, Отче наш, в Русия. Чрез вътрешното повтаряне на думите от нея в рамките на едно вдишване и издишване може да се отправи непосредствена молитва към Бога. Този път на вътрешната църква е част от движението на исихазъм (път на вътрешната тишина), който се практикува и до наше време. Този път може да доведе до постигането на вътрешна светлина, както показва живота на Серафим от Саров и този на други старци.

Съдбата на гонения подминава сподвижниците на така нареченото юродство. Те се появяват през 15 век и се правят на шутове, така че да им е простено да казват каквото искат пряко и без да спестяват истината на князете. Живеят аскетично и имат пророчески дарби. Много известен шут е свети Василий, който е погребан в кръстената на него църква на червения площад в Москва.

Разделението на църквата през 1667 води от оставане извън нея на милиони. Патриарх Никон, този, който провежда църковната реформата е руски йезуит и иска да постави държавата и обществото под властта на църквата. Отлъчените от църквата староверци създават две основни течения – едно със свещеници, църкви и инсигнии и едно без. При тях се чувства донякъде влиянието на протестантите. В това течение се създават много различни групи като например бегуните, който са странстващи богомолци. Те разпространяват и легендата за невидимия град Китеш.

Напълно извън църковната традиция седят и хлъстите и духоборите (произлизащи от тях) с техните екстатични ритуали. Самите те се наричат Божии хора и възникват като секта през 17 век. Те са непосредствено повлияни от радикалното протестанство и мистичните текстове на Бьоме. В техните образи, приказки, песни и учение отново се намират идеи на богомилите. Именно духоборите се организират в братства далеч в провинцията по примера на богомилите. Една част от тях успява да избяга в Канада при избухването на руската революция.

След 1731 в Русия, от Англия, се създават първите масонски (свободни зидари) ложи. Те стават за много хора от руската аристокрация, които се стремят към равенство, братство и повече знания, основен отдушник на Духовните търсения. Скоро се появява едно разделение на ложите, едните от, които са насочени предимно към Англия и гонят политически цели и тези на Николай Новиков, насочени предимно кум Германия. Новиков носи немския мистицизъм и учението на Розенкройцерите в Москва и дори успява да издаде чрез собственото си издателство до арестуването си през 1792 голяма част Духовни произведения от средна и западна Европа.

С тези средноевропейски течения се свързва и една религиозност, насочена към вътрешно развитие. През втората половина на 18 век такива влияния идват и от немските селяни, заселили се предимно по течението на Волга. Централна фигура на руския пиетизъм (бел. пр. най-важното обновяващо движение в немското протестантство след реформацията) е Иван Лопучин, който през 1798 пише книгата си „Различните особености на вътрешната църква“. Неговите идеи за една универсална Духовна църква оказват силно влияние на много хора през 19 век, например Достоевски, Толстой и Соловьов. В тези идеи откриваме свободното общество на вярата, което води началото си от богомилите и противостои на външната църква и нейната дисциплина (инквизиция). В легендата си за „Великия инквизитор“ Достоевски пише за противопоставянето на Христовата църква на тази на Великия инквизитор. За Соловьов изграждането на вътрешната църква е в основата на руската идея. Толстой симпатизира на протестанските пиетисти и дори лично помага на духоборите.

Политическите затворници и големите дисиденти на Русия през 20 век могат да бъдат наблюдавани – всеки по собствен начин – като търсачи на вътрешната свобода. Също както кетцърите през Средновековието, новите населници, сектите, розенкройцерите, пиетистите и големите писатели на стара Русия, те търсят Духовната общност на една нова култура.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.