Пътят към Азия (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

Заедно с пътя към бъдещето, изразяващ се образно в търсенето на града Китеш, се разкрива и пътя към миналото. Около 1800 година, предимно между староверците и странстващите селяни, започва да се разпространява легендата за Страната на бялата вода. Този рай на Земята би трябвало да се намира някъде зад степите и планините на Алтай, на територията на Монголия или Китай. Хиляди тръгват да го търсят.

Също и сред интелигенцията се появява любопитство към Азия, което през 20 век дори се засилва. Важна роля изиграва Елена Блаватская, която е пропътувала изтока и е една от създателите на теософското общество през 1875. Тя твърди, че има връзки с тайни махатми от Изтока и разпространява части от будизма и хиндуизма в Русия и на Запад. През 20-те години на 20 век по нейните следи през Индия, Китай и Тибет тръгва художникът Николай Рьорих, заедно с жена си. Търсят тайната страна Шамбала. След като се връща твърди, че Учителите на Изтока много уважават „Махатма“ Ленин и обещават да помагат за изгравдане на социализма. Рьорих е застъпник за бързо разпространение на социализма в цяла Азия. Неговото учение става много известно в Русия и дори е по-късно под опеката на Раиса Горбачова.

По същото време руските философи обсъждат положението на Русия между Европа и Азия. Тези евро-азиатски философи виждат в развитието на Азия една от основните задачи на Русия. От Азия идва груповото съзнание и шаманизма в предхристиянска Русия. Чрез едно ориентиране на Изток Русия се излага на опасността да превърне старата окупация на монголите в Духовна зависимост от старите традиции на Азия. След Рьорих Русия бива буквално залята от Духовни влияния от Китай, Индия, Тибет, Монголия и Япония; както и от дроги от Централна Азия. А всъщност Русия има задачата да разпространи едно Духовно християнство и да обнови азиатския Духовен живот.

Това обръщане към Азия ще се засили ако Русия не бъде приета според заслугите си сред западните държави и не й бъде оказана необходимата Духовна помощ от Централна Европа, за да обнови Духовния си живот. За много хора православната църква е от миналото. Ако тя не може да се измъкне от сенките на миналото и да осигури Духовно свободно и социално насочено християнство, то тогава народа ще търси все повече опора в многобройните секти от целия свят, появили се през последните години. Русия чака нови следи към невидимия град.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.