Прозорецът към Запада – Русия и западния ред (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

В триъгълника Киев-Москва-Новгород са влияли различни сили. Чрез Киев Русия е била свързана с църковната и политическа традиция на Византия. През 17 век, поради няколко-вековната си зависимост от Полша и Литва, Киев е порта за йезуитите. Те желаят да подчинят руската църква на Рим. Москва се превръща в политическия център на Русия. Монголските принципи на властта все още се разпростират над Москва, което води до пълно погазване на народа от държавата. Новгород е свързвал Русия икономически със Запада. Той принадлежи на ханзата (бел. пр. обединението) на свободните градове в Северна Европа и през него слизат в Русия европейските влияния.

През вековете има много търговски връзки с други европейски страни. Холандски и немски търговци е имало още през 11 век в Киев. През 16 век, по времето на Иван Грозни се създават нови икономически връзки със западните държави. Той знае, че Русия се нуждае от допълнителни приходи от износ и от вносни оръжия, за да продължи разширението си.

Русия внася предимно луксозни стоки, а изнася суровини. Търговията се контролира от западните търговци, които печелят много от нея. 1553 за първи път се осъществяват преди връзки с Англия. Англичаните идват през Архангелск и получават изгодни търговски възможности. Продават на Иван Грозни предимно оръжие и метали. Освен това идват и военни съветници от Дания и войници от балтийските държави. Също и много немци биват приети на високи държавни длъжности, за да ръководят бюрократичния апарат. В Русия започва първата вълна на западизирането, която се вижда ясно от „немския“ град в околностите на Москва, където живеят европейците.

Наследниците на Иван Грозни – Борис Годунов и новата династия на Романови продължават тази политика. През 17 век армията бива реформирана от шведски и холандски военни съветници и увеличена три пъти. През 1632 южно от Москва, в Тула, холандците строят първата фабрика за оръжие. Холандия става най-важната търговска сила в Русия, а холандци организират първото предаване на новини в страната.

Първото западизиране оказва важно влияние върху хората. Императорите искат да имат достъп до пристанищата на Балтийско и Черно море и ги присвояват. Те искат да направят от Русия европейска сила, а за това е необходима силна армия и флот. Всичко това се случва на гърба на селяните. Те трябва да дадат войниците и да произвеждат храната за армията и за бюрократичния апарат. 1649 крепостничеството, което съществува неформално от 1581, бива затвърдено със закон. Селяните стават притежание на земевладелците. Преди 1497 селяните могат една седмица преди или след зимния празник на Свети Георги, ако искат, да сменят господаря си.

По този начин Русия заздравява феодалния строй, докато на Запад гражданите постепенно извоюват независимост от църквата, а икономическия живот с търговците, банкерите и предприемачите става постепенно обществено ръководещ. Този процес се нарича от социолозите „модернизация“ и води до създаването на съвременния западен световен ред, в който основна е икономическата сила, която контролира производството и търговията, манипулира потреблението и превръща света в един пазар. От този ред и Русия не може да се откъсне.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.