Въведение (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България.

Тази книга е израз на волята на 6 луди глави да оформят и предложат на
широката публика виждането си за бъдещото на образованието в България. Ние,
авторите й, сме сред най–активните работници по радикалните промени в родното
училищно образование. Някои от нас са заети ежедневно във или със училището,
други са енергични доброволци, трети са чисти теоретици, но ни свързва
решителността да променим из корен съществуващия ред. Житейският ни опит,
занаятите и подбудите ни са различни, но в основата им като че ли са все едни и
същи неща: искреното недоумение как така сме могли да допуснем това да се
случи, изостреното чувство за лична отговорност и тънкият философски извод за
недостижимостта на свободата и ведрото съществуване поединично.

Дейностите и идеите на 6–имата са различни и довчера съвсем несвързани,
обаче близки са, макар и в различен мащаб, визиите ни за бъдещето. Някои
гледища са доста пространни и подсказват, че е дошло време да погледнем на
образованието като на нещо далеч по–обширно от случващото се в училище; други
говорят за архитектурата на училищните пространства, за методите на учене и
сферите на знанието, които бъдещото училище да развива. Със свои виждания -
под формата на текст или рисунки, се включиха 15 ученици.

Събраното тук многообразие е внушително, на места объркващо. Но това е
защото сме в начало на неутъпкан път, водещ към нещо ново, невиждано и
нечувано по нашите ширини. Естествено, пропуски и грешки, несъответствия и
неточности има, но те са все неща поучителни и важни. Без тях нямаше как да
минем. Ето, аз съм трескаво търсещ и пишещ пространно, но теоретик. Другите са
практици – хора от окопите, където ежедневно са в битката за нещо си. Аз не мога
да съм като тях, те не могат да са като мен, и не е нужно. Моят „научен” подход се
връзва твърде малко с трогателната картина на „Учителката и Емил“, а двама от
колегите, като че преписват един от друг в описанието на разходката си из
приказното бъдеще. Другаде редуването на желание, анализ и спомен предизвикват
световъртеж, но такива сме ние, днешните ентусиасти. И държим да се покажем
точно такива. И с т и н с к и ! Т ози екип е ценен именно с това и с многообразието
си, той разполага с всичко необходимо за пълноценно учене и стремително
колективно израстване: различни гледни точки, богат професионален и житейски
опит, волен полет на фантазията и непрестанен ведър диалог.

Казват, че цялостната ни идея не била съвсем изчистена (индивидуалните
също). Но са и д е и – зародиш на нещо си, някакво начало! Народът бил заспал,
затова имал нужда от друго – от здраво раздрусване и повече информация. Та
нашето е тъкмо това! Опит да информираме, но без да критикуваме; да
подсказваме и помагаме за проглеждането и осъзнаването на хората без да съдим,
така че те да започнат да търсят и намират сами решенията на проблемите.
Разтегляли сме били локуми. Но как се изразяват ясно пионерни идеи?! Откъде да знаем, кой ще ни каже как точно става? Как да се научим, ако не пробваме? И ето
ни нà тук. Без грим!

Книгата се появява такава, каквато е. С настоящото първо издание в
електронен формат държим да се покажем и заявим, че ни има; и ако е възможно,
да открием, спечелим, запалим за делото някоя друга луда глава, някой нов
съюзник или помощник. За излизането на книгата на хартиен носител за момента
ни липсват 2-3 важни доброволни фигури, с които се надяваме да се сдобием скоро:
коректор(и), печатар(и) и многобройни разпространители. Тази покана е към
всички тях: Ако споделяте духа, методите и идеите ни, заповядайте
многобройни! Участвайте със свой конкретен принос в проектирането и
строежа на Новото!

Отваряме същинската част на книгата с „Промяна“-та – разказ за едно мое
силно изживяване в училище, породено от неочаквана покана за изказване на
мнение-желание. Поразителна е приликата между реакцията на стъписаните ми
съученици тогава и на хората, поканени за съавтори, вчера. Друго е обаче
продължението на историята: днес вместо арогантното „Продължаваме постарому“,
излиза тази скромна книга с нескромното намерение да буди духовете и трасира
път. Доколко тя ще бъде полезна за помръдването на ситуацията в желаната от нас
посока? Много! Тя вече го прави, защото генерира дебат и ни накара, нас авторите,
да осмислим някои неща, за които преди време съвсем не се сещахме. Най-
интересното от всички тях бе удивителната ни трудност да изоставим днешните си
проблеми и да се пренесем за малко в мечтаното бъдеще. (Колко тежки се оказваха
веригите на ежедневието и колко труден полетът на фантазията!?) Нужни ни бяха
специална „храна” и обстановка, театър и пантомима, цирк дори – непознати
довчера интелектуални стимули, които да разблокират въображението ни, за да
можем да полетим сега

ЗАЕДНО!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.