Настоящата глобална криза (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров

Който се е интересувал по–живо от темата за образователната реформа, вече е
открил многобройни доказателства за генералното обезценяване на образователния
ценз и за импотентността на държавата да изпълнява ролята, която претендира, че
има в тази област. Така е в България, така е и в по-голямата част от Европа, и в
половината от останалия свят, където в момента се сгромолясва митът за държавата
като обична майка-хранилница. Мастодонтските държавни институции,
изпълнявали може би някога, но не и днес, някаква роля за постигането на общото
добруване, вече са изконсумирали и последната си доза обществено доверие. Свръх
централизираните управленски структури са в перманентно шоково състояние,
неспособни да действат адекватно в бързо променящия се свят. Тяхната дейност
фактически се е свила до борбата за собственото им оцеляване на цената на
погазени демократични принципи и нарастващ държавен дълг, което е абдикация
от официалните им функции, и по същността си е посегателство върху същия
обществен интерес, който би трябвало да защитават.
Кризата на доверието в училищното образование е глобална, както е глобална
настоящата финансова криза. Живеем във време, в което фалшивата образователна
основа поддава на натиска на свободното критично мислене, разкриващо и
нелицеприятната истина, че гледаме на училищата, повече като на паркинги за
нашите деца, отколкото на места за пълноценното развиване на талантите им. Ето
защо е необходимо коренно преосмисляне, а не просто някакво надграждане, на
всичко това, което наричаме образование. Ето как виждам аз…

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.