Учениците (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Добрият ученик в Новото образование е много различен от предишния модел
за добър ученик, защото тук „лоши” ученици просто няма. Тук „изключителните”
постижения в някоя национална или международна олимпиада не означават нищо,
ако за това някой е пожертвал любознателността си в други сфери на знанието, или
пък се е обездвижил, или съсипал зрението си.

Ученикът в Новото образование не е „послушен”. Той е пълноценна и достойна
личност, и „действително образован” човек, който:

1. разполага със свой уникален набор от ценности, като познава и признава и онези на най–близкото си обкръжение и на различните култури по света;

2. проявява жив интерес към своите земя, род и култура;

3. създава стабилни връзки и се чувства добре дори когато е сам, разбирайки динамиката на човешките отношения;

4. приема без драматизъм факта, че е смъртен, и си дава ясна сметка, че от днешния му избор зависи и живота на идните поколения;

5. създава нови неща, търси и открива нови преживявания;

6. размишлява върху себе си, търси, наблюдава, анализира и си прави изводи без да се осланя прекалено много на мнението на другите;

7. предпочита любовта и любознателността, съпричастността уважението на другите пред материалното богатство;

8. избира професия, с която допринася за общото добруване;

9. радва се на разнообразието на непознатите места и преживявания, но се идентифицира и грижи най–вече за място, което нарича „свой дом”;

10. изразява собственото си мнение без страх;

11. предава на всяка среща или контакт, в която участва, нещо специално;

12. не спира да се пита: Кой съм аз всъщност? Къде са границите ми? Какви са истинските ми възможности?

и

Такъв е и добрият учител – в с е к и (!) учител в Новото образование.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.