Училището (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Училището в Новото образование е малко по размери и е с нетрадиционна
архитектура. Вписано е в малък парк с големи дървета. Има и овошки и
зеленчукова градина. Училищната територия е станала по–скоро предпочитано
средище за всички, търсещи вълнуващи срещи със знанието, отколкото достолепно
здание с голяма табела, висока ограда и неприветливи класни стаи по още по-
неприветливи коридори. Всички училищни пространства са организирани така3, че
да предизвикват чести срещи и да позволяват продължителното пребиваване там, в
учене, игри или други интересни занимания.

Новото училище е жизнено и стабилно, защото е поддържано от здрава местна
общност: от пълноценни личности, разбрали смисъла на съществуванието си и на
връзката му с доброто образование4; от хора работещи с радост работата си,
обичащи ближния, дома и квартала си; имащи на разположение достатъчно от
всичко, включително и време за самите себе си; умеещи да слушат, разбират и учат
непрекъснато и те самите. Нашето ново, добро училище е център на учещата
територия на обслужваната учеща общност. Тук разговорът за „непосилната цена
на училището” не съществува, защото никой не се занимава с цени, когато става
въпрос за пълноценното израстване на децата му, и защото хората допринасят с
труд и сърце, а не само с пари, за богатия училищен живот.

Доброто училище не живее само в границите на огражденията си! То е като
необхватната човешка същност, която не може да се смести в рамките на
физическото тяло, ами пропива всичко в околовръст и прониква навсякъде – във
всяко кътче на кварталния живот. Доброто училище живее на територия, чиито
обитатели не само обитават там, но и работят там или в непосредствена близост5.
То не е за ученици, докарвани и откарвани ежедневно с коли от забързаните си
родители, защото, ако на всички родители им се налагаше да прекосяват
половината град, за да стигнат до своето добро училище, градът щеше да се
задръсти допълнително, а заедно с него и дробовете, и душите на всичките му
обитатели. Доброто училище просто не причинява такава работи на града си.
Доброто училище е един публичен ресурс6, за който важат всички неща,
тормозещи армия брилянтни умове вече век. Училището като публичен ресурс е
реалност, от която не можем да избягаме, каквото и да правим. То е поддържано,
управлявано и пазено колективно, като за целта тече постоянен диалог в търсене на най–доброто.

Доброто училище е резултат на градивен съвместен труд, т.е. на
колективно действие, в един цикличен процес, в който последователно:

1. търсим непредубедени истината и конструктивното взаимодействие;

2. отваряме съзнанието си за всичко ново: за непознати до момента
позиции и идеи, изоставяйки старите си мисловни схеми7;

3. отваряме сърцата и сетивата си, заели позицията на хора търпеливи,
внимателни и особено чувствителни, за да прихванат и най-слабите
сигнали на започващото да се проявява бъдеще;

4. създаваме прототип на желаното ново и го изпробваме в подходящо
защитено обкръжение (нещо като инкубатор), после

5. го построяваме и… пак отначало.

Доброто училище е резултат от добрата воля и добрата работа на добри хора в
добра атмосфера. Съградено е с добри материали, от ръцете на търпеливи добри
майстори. После е управлявано от добро ръководство, което не може да е друго
освен представителен колективен орган на същата онази жива и постоянно учеща,
достатъчно компактна и стабилна като състав и размери общност. Доброто
училище е също сбор от библиотеки, сцени, занаятчийски работилници, паркове и
градини, магазинчета и кафенета. То се разполага по улиците, тротоарите и
площадите, т.е. общите площи в един квартал – всички места, на които може да се
научи нещо интересно в живия живот.

Директорът на доброто училище далеч не е единственият лидер тук, защото не
може да е истински лидер човек, открояващ се самотно сред колеги и
съмишленици. Тук лидер е всеки, това естествено важи и за учениците.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.