Учителят (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Работната площадка на учителя в новото образование е доброто училище.
Неговият труд е оценен и заплатен подобаващо, но не защото разполага с някакви
конкретни доказателства, че работи прилежно, не. Той не бива да представя
никакви доказателства. Те не са нужни никому, защото всички – неговият директор,
учениците и родителите им, цялата обслужваната от него общност – знаят добре,
че преследваните резултати9 са сбор от едновременното влияние на повече неща
(училището, семейството, приятелската среда, телевизията и модата,
доминиращите в обществото философия и критерии за успех, и други 3–4 важни
фактора) и работят усърдно за постигането им, както и за преодоляването на всяко
препятствие по пътя. Образователните резултати, не могат да бъдат продукт
с а м о на случващото се в училище или с а м о на работата на учителя, понеже са
неща сложни, проявяващи се ежедневно и навсякъде. Те са трудни за отчитане,
защото не са просто някакви количества, бройки от нещо си, и точно заради това са
постоянен обект на внимание и диалог в учещата общност.

Учителят е разбиран и оценяван по достойнство. Той разполага с достатъчно
материални блага, които му дават сигурна основа и допълнителен стимул за
непрестанното навлизане и изследване на нови територии, и покоряване на нови
върхове. Учителят знае, но знае също к о л к о м н о г о н е з н а е ; той е компетентен
и търсещ – следи новостите, интересува се, учи, подготвя се старателно и преподава
увлекателно, изнамира и предлага интересни неща, гледа какво правят хората по
света и сам създава нещо ново. Неговите ученици учат при него с радост.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.