Местен училищен борд (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Местния училищен борд е колективен орган избиран на всеки 4 години на
същински местни/териториални училищни избори, със задачата и мисията да
управлява ефективно училищата на територията. Териториалните училищни
избори гарантират сменяемостта на всяка от по-важните управленски фигури
(например училищния директор), според волята на обслужваните граждани. МУБ
представлява демократичен организъм за въвличане и обвързване на хората със
ставащото в училище. Други важни характеристики на МУБ са тези, че
назначава и уволнява учителите на територията си,
притежава цялото движимо и недвижимо училищно имущество на
територията си (следователно решава по отдаването му под наем или
продажбата му), спазвайки указанията на Закон за училището,
управлява финансовите ресурси, т.е. получава държавната субсидия и
допълнителните пари (примерно от местни данъци) и ги разпределя на
прилежащите си училища, праща на министъра и обнародва годишния си отчет, след заверката му
от страна на финансов одитор.

Разполага с отдел „Счетоводство” само МУБ, а не всяко управлявано от него
училище. Оттук и свиването на разходите за вътрошноучилищна бюрокрация на
една дадена територия.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.