Учебниците (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

Добрият учебник, първо, взима предвид, разработките и предложенията на
работещите със сърце за каузата учители и общественици и, второ, е помощник, а
не досаден наставник на добрия учител. Учебниците са добри, защото е добра
цялата национална система за формално училищно образование. Активното
гражданство има свои учебници, съставени според специфичните му критерии и
чувствителност, според знанията и умения на авторите, подпомогнати от самите
деца. Съществува истинска здрава конкуренция между повече учебници.
Деца и възрастни имат възможност да поемат знанието и упражняват
наученото не само в училище или у дома, над някой хубав учебник, ами на всяка
крачка в живия живот на територията на учещата общност. Това е плод на общото
дълбоко убеждение на родители, учители и общественици, че друг път за постигане
на достойното ведро съществуване няма.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.