Учебните програми (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

В новото демократично училище децата сами решават какво и кога да учат14 и
раснат ведри, знаещи и можещи. Ние възрастните сме си дали вече ясна сметка, че
наложените задължителни рамки, сред които първи са задължителните учебни
предмети, са сред нещата, умъртвяващи преждевременно детския творчески порив.
Децата са свободни да избират какво да учат с помощта на личен наставник, и
успяват да учат пълноценно както в „час по…“, така и от живия училищен живот.
Естествено водеща е ролята на обкръжението, на това, което правят по-големите в
училище. Така децата развиват усещане за собствената си значимост и
способността си да избират и поемат инициатива.

А какво се случва, ако едно дете избере от първи клас „Свирене на арфа“? Само
това ли ще учи?! – Да. След време, когато е усвоило свиренето или му е писнало да
дърпа струните (понеже е абсолютно сигурно, че ще му писне!), детето придобива
изключителна вяра в себе си и в собствените си възможности. Свиренето на арфа е
станало неговото „комфортно пространство“ и убежището, в което да се скрие от
всякакви враждебни влияния винаги, когато пожелае. Това е нещо изключително
важно! От тук нататък имаме изградена л и ч н о с т ! Такъв свободен и уверен в
способностите си човек е смел, инициативен и неподатлив на лесна манипулация15.
Детето е пълноценна личност с вродена любознателност. Когато не осакатено
от някакъв задължителен образователен стандарт, тиранични учители или
родители, и е опазено от мас медийните атаки, то е в състояние да избира самό кое
е добре и кое зле за него. То е любопитно и търсещо и самό ще пожелае да открие тайните на здравето, икономиката, правото, управлението, философията,
математиката и… всичко останало.

Липсата на задължителни и строго определени учебни програми съвсем не
означава липса на логична връзка между изучаваните предмети и какъвто и да е
учебен план. Задача на индивидуалният учител–наставник е да обсъжда с ученика
зависимостите и естествените връзки между различните области на знанието, за да
съставят заедно оптималния му и н д и в и д у а л е н учебен план.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.