Дисциплината (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров – Картината на новото образование.

В училището на Новото образование дисциплината, т.е. нормалното общуване
между достойни свободни човеци, е резултат от сполучлива вътрешна организация,
а не от министерско или директорско разпореждане. Имаме демократични
организационни механизми и структури, които я постигнат по съвсем естествен,
ненасилствен начин. Хубавата атмосфера в училище е може би най–видима част на
огромния айсберг от сложни системни зависимости16, които са обект на постоянно
внимание, изследване и диалог сред всички заинтересовани страни.

С реализацията на Новото образование сме преминали от училища, които
(желаят да) въдворяват дисциплина, към училища, в която тя е естествено
следствие от интересния училищен живот и зачитането на достойнството на всеки.
Преминали сме от училища, наблягащи на четенето, писането и „ п ъ л н и я
ч л е н ” , към училища, развиващи до съвършенство предпочитания индивидуален
израз, който при едни е писането и говоренето, ала при други е танцът,
скулптурата или баскетболът. При всички положения санкциите по
дисциплинарните въпроси се определят от нарочна вътрешноучилищна комисия, в
чийто състав възрастните са малцинство.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.