Моят принос (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров

Тази книга излиза в момент, в който активното гражданство в България прави
първите си крачки към съюзяване с цел прокарване на ново разбиране/ философия
на формалното училищно образование. Идеята за нея се роди в момент, в който
интересуващите се от темата коментираха живо министерския проект за нов
образователен закон, тристранната комисия подписа новия „колективен трудов
договор на заетите в образованието” и първа синдикалистка получи високо
държавно отличие; а аз превеждах Закон за училището на канадската провинция
Алберта, който ще е в основата на моя/нашия нов закон.

Поканата си за съавторство разпратих на 15–ина човека, от които 7 откликнаха
веднага, след седмица заявиха готовността си още двама, появи се и един „външен”
човек – 10! Не след дълго забелязах, че заданието ми на практика представляваше
същинска покана за обявяването на визия, мисия и следващи конкретни стъпки на
всеки един от поканените. За уеднаквяването на горните понятия написах дефинициите им и ги публикувах в нашия интернет форум и тамошния „Речник на
образователните термини”. Роди се хубава дискусия, започнала като буря от
разнопосочни тълкувания, но привършила с „окончателното изясняване на
нещата”… мислех си аз, до момента на получаването на първите работи. Тогава
открих, че уеднаквяването на понятията така и не се е състояло. Очевидно беше
трудно дори за неуморните борци за каузата, да си представят бъдещето и да го
опишат ясно.

Оказваше се, че да имаш визия е нещо необичайно и изключително, едва ли не
феноменално, и онези от нас, на които тя не идваше спонтанно, трябваше да
получават допълнителна доза фантазия, за да прогледнат без задръжки в мечтите
си. Ето, това е моята първа мисия в създаването на Новото: да измъквам
фантазията на хората от оковите на ежедневието им, за да може тя да полети
волно в най–хубавото възможно бъдеще.

Друга съществена част от мисията ми е да защитавам постоянно тезата, че
можем и че заедно можем много, ама много(!) повече – доказателства са опитът и
постиженията на други образователни пионери, успели да сътворят чудеса в
обстоятелства близки до нашите. И още да напомням на висок глас, и винаги,
когато е необходимо без да се уморявам да повтарям, че честта да сбъднем
бленуваното ново се пада на нас и на никой друг. На нас, свободните честни и
търсещи хора, а не на някакви си партийци и „всемогъщите” им лидери! И че, за да
го сбъднем, първо трябва да си го представим – да си го представяме често,
съвместно и открито, като споделяме подробностите и наричаме нещата само с
точните им имена! За целта участвам живо в интернет форума на Новото
образование.

За спечелването на още съюзници водя интензивна кореспонденция с хора,
изградили у мен впечатлението, че имат конструктивно отношение към промените.
Чета много, в търсене на отговори на 100–ина важни въпроса по планирането и
бъдещия градеж. Организирам курс по „Системно мислене” за колегите и превода
на свързаните с него книги. Предстоят ми популяризирането на идеите и опита на
Яков Хект – създателят на трийсетина демократични училища в Израел; писането
на сценарий за кратко филмче за раждането и развитието на „Новото образование”;
координацията на превода и редакцията на други 2 книги, плюс търсенето на
издателство, готово да ги издаде. Желая да издам цяла Библиотека „Аз уча – ти
учиш”, в която наред с темите за училището да предложа и книги за свързаните с
тях системна динамика, учеща организация, великолепието на „малкото”,
мъдростта на природата и благодатната българска земя. В зависимост от
готовността и на други хора да помагат, може и да се наложи да създам фондация с
цел да поддържа горните дейности.

Планирам към края на 2011 година да отвори врати софийския дом на Новото
образование, където ще провеждаме нашите дискусии и където ще се помещава
библиотеката с неоткриваеми другаде преводни и оригинални заглавия по темата.
До момента моят проект за радикална промяна на родното образование е
произвел 3 изключително важни резултата:

I. Създадохме на универсалната Концептуална рамка/схема на
Системата образование (виж приложение Б), благодарение на която
започнахме да гледаме на образованието в цялата му колосална
сложност.

II. Прокламирахме Целите на училищното образование в България

III. Сформирахме гъвкав екип, скрепен от общи визия, мисия, основни
убеждения и непосредствени цели, който създаде и популяризира
първите 2 неща. Без каквито и да е формалности и задължения, тук
всеки работи колкото му позволяват силите. Отношенията ни са
изключително искрени и затова забележително продуктивни. Събраната
информация и разработките ни са на разположение на всеки.
В контакт съм също с хората започнали да реформират отдолу италианското
училище. (Обещали са да помагат.)

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.