Заключение – Румен Петров (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Румен Петров

В изложената тук визия, училището най-накрая ще започне да дава отговори на
въпросите, които животът на децата поставя:

Защо свети слънцето?

Защо е студено през нощта?

Защо топли печката?

Защо падат листата на дърветата?

Как се строи къща и лодка? Как се строи град?

Как се изхранват хората?

Защо се раждат децата и защо умря кучето?

Защо се развеждат родителите и защо се обичат хората?

Ще умра ли и аз и какво да правя дотогава?

Колко далеч сме от тази визия?

Разбира се, всичко това изиксва друг вид учител и друг вид подготовка. Със
сигурност знанията, които учителите притежават и сега, са напълно достатъчни
като база от знания. Новото са връзките между знанията (те съществуват в живота
и в умовете на учителите и сега) и най-вече интегрирането на тези елементи в
цялостни задачи, проекти и програми. Те ще заместят сегашните „предмети”.
Тези училища ще изискват и друг вид управление на училището – много по-
отворено към общността и много по-стимулиращо творчеството на учителите.
Сериозно предизвикателство, според мен, са местните общности, част от които
са отделните училища. Как гледаме на тях – като на поданици на Държавата или
като на съвкупности от зрели хора, които имат грижата техните деца да са добре
подготвени да поемат живота от родителските ръце? Как гледаме и на учителите –
като на „поданици” на училището? А на училищего – като на наместник на
държавата в една първично съпротивляваща се на цивилизоване и уважение към
закона общност?

Няма да можем да модернизираме училището, ако не успеем да променим тези
възгледи. Промяната на тези възгледи може да стане като се отприщят творческите
способности на гражданите.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.