Моето добро и успешно училище (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Деница Недялкова

Човек се чувства много по-добре и успява да се справи със задачите си много
по-лесно, когато работи в приятна атмосфера. Това важи и за нас, учениците, които
всеки ден се сблъскваме с предизвикателствата в училище.

За нас учебният материал би бил много по-лесно усвоим, ако училищната база
изглеждаше по-добре. Подобряването на базата изисква, разбира се, пари, които
могат да се добият чрез дарения или други проекти. Важното е хората, които ги е
грижа за българското образование да помогнат с каквото и колкото могат. Ако
класните стаи са чисти и приветливи, учениците ще идват с желание тук. Ако
стаите изглеждат по един такъв начин, то всички биха опазвали училищната
собственост много повече. Освен това, подобряването на базата би било от
изключителна полза и за учебните часове. Например химията, физиката и
биологията няма да бъдат просто теоретични науки, а учениците ще могат
нагледно, лесно и бързо да усвоят материала, дори да развиват потенциала сами си
чрез правенето на различни експерименти. Друга евентуална полза от това
подобряване на сградата на училището би била през летните горещи дни. Ако се
сложат охладителни системи в стаите, часовете няма да бъдат толкова изморителни
нито за учениците, нито за учителите. По този начин всеки ще може да върши
добре работата си.

Още нещо, което би било от голяма полза, са душовете в съблекалните на
спортния салон. След интензивно натоварване, всеки иска да си вземе душ, за да
бъде свеж за по-нататъшните си ангажименти. Това обаче би било възможно само
ако часовете по спорт са последни в дневната програма, тъй като малките
междучасия са по десет минути и никой не би имал време да се подготви за
следващия час.

Големите междучасия трябва да бъдат около един час, тъй като е много по-
полезно човек да се храни бавно. Освен това всички ние бихме имали
необходимата почивка между часовете, която пък ни помага да се съсредоточим
по-лесно върху предстоящите. Близо до училището също трябва да има място, от
където всеки да може да си купи обяд или закуска, която да не е чипс или
хамбургер, а нещо значително по-здравословно. И по този начин училището като
институция ще опазва здравето на учениците, което в крайна сметка е най-важното
нещо.

Освен подобряването на училищната база, от изключително голямо значение е
и реформирането на учебния план. Това е много важно за индивидуалното развитие
на всяко дете, тъй като всеки е различен, всеки има различни заложби и
наклонности в различни сфери на науката, изкуството и спорта. До седми клас
учебният материал трябва да бъде еднакъв за всички – така се създава стабилната
основа, необходима на всеки човек за по-нататъшното му развитие. Но след това на
всеки ученик трябва да бъде предоставена възможност да избира предметите, които
иска да изучава. От голямо значение е всеки да има стабилна обща култура, но да
не е задължително всички науки да се изследват в много детайли и подробности.
Индивидуалното определяне на предметите би спомогнало за концентрирането на
ученика в една посока. Никой не може да знае всичко – достатъчно е човек да е
добър в това, с което той самият се занимава.

Но никой ученик не би могъл да успее без помощта на компетентни и
заинтересовани учители.

Освен да има необходимите знания по предмета, по който преподава, един
добър учител трябва да успее да осъществи контакт с учениците си. Той трябва да
умее да усеща способностите на различните ученици и да изгради определен
подход към всеки един от тях. Но тъй като това е трудна задача може би един клас
не трябва да има повече от петнайсетина-шестнайсетина ученици, за да може
преподавателят да има физическата възможност да осъществи това.

Учителската фигура в живота на едно дете е много важна. Учителят трябва да
вдъхва едновременно респект, увереност и великодушие. Чрез тези свои качества,
той упражнява необходимия контрол върху учениците и спомага техния напредък
както в учебен, така и в житейски план.

Училището обаче невинаги е последна спирка в нашето образование. И след
като голям процент от хората продължават образованието си след завършване на
средно образование, училищната институция трябва да помогне за насочването на
учениците към различни университети. Ще е от голяма полза, ако то предоставя
възможността да се разговаря с консултанти, които помагат на ученика да вземе
решение за следването си.

Като цяло, училището трябва да предлага повече възможности, отколкото
ограничения. То трябва да бъде полето за изява на всяко едно дете и тъй като
интересите на учениците не се ограничават само до учебния материал, то би било
много хубаво, ако съществуват клубове, които се занимават с извънкласни
дейности. Различни спортни и мажоретни клубове, актьорски и математически и
всички видове клубове, които представляват интерес за учениците, ще бъдат от
огромна полза.

Още нещо, което по мое мнение ще бъде ползотворно, е разрешаването да
учениците да отправят различни молби и предложения до училищното
ръководство. Също проблемите на едно училище трябва отчасти да бъдат
разглеждани в присъствие на ученически съвет, тъй като тези евентуални проблеми
засягат двете страни- и учители, и ученици.

Въвеждането на задължително униформено облекло ще бъде също от полза, но
тази униформа трябва да бъде одобрена от гласа на мнозинството на учениците,
тъй като все пак ние сме тези, които всеки ден ще я носят. По този начин ще се
избегнат социалните и материални различия между учениците; всички ще чувстват,
че принадлежат към училището и ще изпитват гордост, че са ученици.

***

Училището е институцията, която играе значителна роля в процеса на
израстване на един млад човек. Точно тя му дава основите, необходими за неговото
бъдещо развитие. И е много важно то да предоставя шанс на всички желаещи
ученици да участват активно в учебния процес, както и в други извънкласни
мероприятия, защото училището е мястото, където всеки ученик е свободен да
покаже своя потенциал и умения пред всички, да изрази себе си и да научи какъв
човек и гражданин трябва да бъде занапред.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.