Леонардо Боф – теология на освобождението

Статия: Леонардо Боф (Бразилия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„… за вдъхновяващите му прозрения и практическата му дейност, помагащи на хората да осъзнаят взаимовръзката между човешката духовност, социалната справедливост и опазването на околната среда.”

Леонардо Боф е роден в Бразилия през 1938г., завършва докторантура в Мюнхен, Германия през 1970г. и през следващите 20 години е професор по теология в Йезуитския Институт за философия и теология в Петрополис. От 1993г. той е професор в Държавния университет в Рио де Женейро, където е почетен лектор по Етика, Философия на религията и Екология. Боф е и член на международната инициатива Харта на Земята.

Боф е един от основателите на теологията на освобождението. През 1985г. е отхвърлен от Ватикана заради критиката, която отправя към католическата църква в книгата си „Църква, харизма и власт”. През 1992г. след като получава второ нареждане за мълчание, напуска Ордена на Францисканците, на който е член, заявявайки, че „бъдещето на човечеството и Земята” са по-важни от бъдещето на институционализираната църква. Въпреки това той продължава да действа като свещеник в бедни общности, които сега намират усещане за социална справедливост в т.нар. „comunidades de base” или „Основни християнски общности”. В Бразилия има над 100 000 подобни християнски групи, които се опитват да обединят учението на Христос със социалните си послания. Боф вярва, че това са местата, където теологията на освобождението реално се преживява, където политическите измерения на освобождаващата вяра придобиват значение и където хората разбират, че бедността не е естествено състояние. Тези „communidades de base” продължават да раждат лидери, които представляват бедните в синдикатите, политическите партии и общностните организации. Боф работи в тясно сътрудничество с Бразилското движение на безимотните (MST), което е носител на Наградата за цялостен житейски принос за 1991г.

Скорошната дейност на Боф се опитва да обедини екологията с теологията на освобождението. Книгата му „Плачът на Земята, плачът на бедните” е синтез между дълбоки размисли за екологията и радикална социална критика. Една от главите е посветена на св. Франциск от Асизи, като парадигма на „новия завет на сърцето с всички неща”, което е отговорът на Боф към двустранният проблем на бедността и екологичната катастрофа. През 2009г. излиза и „Тао на освобождението. Изследване на екологията на трансформацията” с Марк Хатауей. Боф е автор на над 70 книги.

Цитат

„Солидарност, състрадание, грижа, съпричастност и обич. Подобни ценности могат да поставят основата на една нова парадигма на цивилизацията. Цивилизация на обединеното човечество в един общ дом, планетата Земя… Нашата мисия е да празнуваме величието на Творението и да го свържем отново с Ядоро, от което се е родило и където ще достигне с грижа, светлина, радост, почит и любов.”

Леонардо Боф

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото, За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.