Теволде Берхан – опазване на природата и защита на човешките права в Етиопия

Статия: Теволде Берхан Ебре Егзиабер (Етиопия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за изключителната му работа за опазване на биоразнообразието и защита на правата на фермерите и общностите над природните ресурси.”

Теволде Берхан е роден през 1940г. През 1963г. завършва Университета в Адис Абеба, а през 1969 г. – доктурантура към Университета в Уелс.

Връща се отново в Университета в Адис Абеба и от 1974 до 1978 е декан на Научния факултет. В периода 1978-83г. е пазител на Националния хербарий, 1983-91г. е Ректор на Университета Асвара, а 1991-94г. – Директор на Етиопския секретариат за консервационни стратегии (Ethiopian Conservation Strategy Secretariat). От тогава до сега той е Изпълнителен директор на органа занимаващ се със защита на околната среда в Етиопия, който на практика играе ролята на Министерство на околната среда.

През 90-те години Теволде посвещава голяма част от времето си на преговори с различни форуми, свързани с биоразнообразието, особено Конвенцията за биологическо разнообразие (Convention on Biological Diversity – CBD) и Организацията за прехрана и земеделие (Food and Agriculture Organization – FAO). По това време той изгражда стабилна група от добре подготвени преговарящи от Африка, които започват да поемат ръководството в G77[1] и Китайската група. Африка заявява своята обединена, силна и прогресивна позиция по въпроси като забраната на патенти върху живи организми и признаване на правата на общностите. Това заздравява позицията на G77 и Китай по време на преговори.

Теволде успява да осигури препоръки от Организацията за африканско единство (Organisation of African Unity – OAU), които окуражават африканските държави да развият и приложат общностни права, обща позиция по Свързаните с търговията аспекти на интелектуалните права и ясна позиция срещу патентоването на живи организми. Теволде ръководи и изготвянето на примерен закон за общностните права от страна на  OAU. Днес този закон се използва за обща основа във всички африкански държави.

През 1999г. по време на преговорите за биобезопасност в Картагена, Колумбия Теволде е говорител от името на голяма част от страните от G77, наречени „групата на единомислещите”. Тези преговори стигат до задънена улица, но през януари 2000г. в Монреал все пак се достига споразумение. Лидерската роля на Теволде в „групата на единомислещите” се оказва ключова за постигането на този успех – защита на биосигурността и биоразнообразието и уважение на традиционните и общностни права в развиващите се страни.

През 2004г. Теволде Берхан получава почетна степен Доктор Хонорис Кауза в областта на науките от университета Адис Абеба като признание за водещата му роля в развитието на ботаниката в Етиопия и в опазването на биоразнообразието по цял свят. През 2006г. той получава наградата „Шампиони на Земята”, връчвана от Програмата за околна среда на ООН на изключителни водачи в сферата на екологията.

Цитат

„Аз съм местен, общностен, свързан с природата. И смятам, че целият свят е една общност. Постигнахме напредък в утвърждаването на правата на местните общности в световен мащаб. И ще продължаваме да работим в тази насока.”

Теволде Берхан


[1] G77 – Групата на 77-те; коалиция на развиващите се държави, които заедно защитават общите си икономически интереси, изказвайки единна позиция по време на различни преговори; днес коалицията е значително по-широка и включва 132 държави. (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.