Проект „Чиста потенциалност“

Проект „Чиста потенциалност“

“Чиста потенциалност” е проект, който има за цел да селектира концепции (текст и помощни визуални материали) на автори от различни клонове на изкуството и културата. Търсените решения са в посока на мултисензорно въздействие чрез синтез на различни изразни средства за постигане на единно художествено въздействие – тактилност, вкус, мирис и визия. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор и начин на представяне на произведенията. На разположение са и белите стени в празното галерийно пространство. В контекста на проекта са и идеи, включващи опозицията “отсъствие – присъствие” в използваните средства.

Проект на: Център за визуално и невизуално изкуство „Източен 48” , гр.Пловдив.

Куратори на проекта са Атанас Тотляков (Atanas Totlyakov) и Йоанна Тиеле (Joanna Tiele).

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.