„Point of contact“

“POINT OF CONTACT” е инсталация, която има за цел да се постигне  въздействие върху публиката, чрез използването на визуални и тактилни средства. Инсталацията е представена в помещението на Клуб за културни инициативи „Таралеж” В. Търново на 15.02. 2013.  Автор е Атанас Тотляков.

Използвани елементи:

-визуални: осветено и затъмнено пространство, черен плат, цветен дигитален принт върху платно, акрил

- тактилни- (усещане за температура на околната среда, усещане за допир, усещане за движение на тялото) гладка и гравирана повърност, твърди предмети и мек плат, разлика в температурата на обособените от инсталацията пространства.

Основен елемент на проекта е обект от дърво представляващ петстенна кутия с размери на стените 70 см. / 16 см. / 68 см. / 16 см. /70 см и височина 19 см. Вътрешното пространство е разделено на две части.  От два отвора в предната част на кутията се достига до тънка преграда със специфична форма и фактурна повърхност. Чрез чувствителността на върховете на пръстите се изследва ниският релеф постигнат чрез гравиране. Релефните изпъкнали и вдлъбнати форми водят до малък отвор в които пръстите на двете ръце се срещат.

Дървената кутия е поставена на височина 90 см. от повърхността на терена. Тя е ситуирана в напълно тъмно пространство. Двете части на инсталацията – осветена и неосветена, имат и разлика в температурата на въздуха. Представянето на инсталацията през месец февруари дава естествена среда за усещане на студ. По този начин осветеното пространство е  без отопление (студено), а затъмненото топло. Това се  постига с включването на малък отоплителен уред в тъмната част до тактилната кутия.

До тъмният коридор се достига през осветеното  и студено пространство на галерията. В осветената част са изложени платна с  многократно увеличено  изображение на еластичният елемент намиращ се във вътрешността на кутията.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.