За поемането на риск: Бил Шор от „Споделете силата ни“

Статия: „За храната: Бил Шор от „Споделете силата ни“ за борбата с глада сред децата в САЩ“ на Кейти Смоли и Лаура Уайт

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

В поредицата ни статии за поемането на риск, студентите в Университета Тулейн и Ашока Кейти Смоли и Лаура Уайт интервюират социални предприемачи относно смелите стъпки, които са предприели, за да развият бизнеса си. Днес ви представяме интервю с Бил Шор, основател на Споделете силата ни, организация, създадена след кризата с недохранването в Етиопия през 1984г. Тя се занимава с оказване на подрепа за различни инициативи за борба с глада по света. Чрез партньорства с големи компании, работещи в сферата на хранителната промишленост, Сподели силата ни, са набрали над $300 милиона за борба срещу глада. Днес усилията на организацията са насочени към прекратяване на недохранването сред децата в САЩ.

Dowser: Кой е най-големият риск, който сте поели и който ви се отплатил?
Шор: Само преди няколко години взехме решение да променим своята мисия и да се фокусираме върху изкореняването на глада сред децата в Америка до 2020г. Искахме да си поставим конкретна цел, като се насочим към проблем, който е достатъчно голям, за да  има значение, но и достатъчно малък, за да може да бъде разрешен. Решихме, че гладът сред децата в Америка отговаря на тази критерии: това е проблем, който се дължи не на липса на храна или социални програми, а на липсата на достъп до тези програми. Когато говорихме с партньорите си в други организации за борба с глада, срещнахме съпротива от тяхна страна, което много ни изненада. Поехме голям риск, като си поставихме толкова конкретна цел и краен срок за изпълнението й. Но решихме, че това ще ни държи отговорни и не само ще знаем кога сме постигнали целта си, но и ще изградим доверие от страна на своите бизнес-партньори. В крайна сметка и други организации постепенно взеха да приемат нашата визия и с подкрепата и участието на президента Обама крайният ни срок за изпълнение на целта бе изтеглен за 2015г.

Кой е най-големият риск, който сте поели, но не ви се е отплатил; или поне така ви се е струвало навремето?
Всяка година организираме събитие, наречено „Вкусът на народа” – това е официална вечеря с цел набиране на средства за нашите проекти. Постигнахме голям успех и една година решихме да експериментираме, като организираме „Вкусът на играта”. Идеята беше родителите да дадат някакъв принос към „Споделете силата ни”, а в замяна на това децата им да получат безплатна тренировка от треньори на колежанско ниво. За съжаление това не се оказа толкова успешно, колкото очаквахме. Осъзнахме, че сме изградили своя образ около храната и в сферата на спорта сме напълно непознати и хората ни нямат доверие. Така научихме кои са пазарните ни ограничения и колко е важно да бъдеш верен на собствените си силни страни.

Кой според вас е най-важният фактор при поемането на разумни рискове в едно социално предприемачество?
Още от самото начало за мен беше важно Споделете силата ни да не бъде гарант на други организации; знаехме, че ще постигнем нещо, ако помогнем за увеличаване на даренията, а не ако се борим за получаване на част от тях. Изградихме своя модел около идеята, че вместо да търсим дарения от корпорациите, ще намерим начин да донесем стойност и на самите тях. Моделът ни може и да не е приложим към всяко социално предприемачество, но според мен е важно дори и неправителствените организации да се вслушват в това, което търси пазара и да открият своята ниша. Трябва да сме склонни да използваме въображението си, за да начертаем пътя, който ще следва нашата организация при разрешаването на проблема, който се надяваме да облекчим.

Интервюто е редактирано и съкратено.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.