Реч на Мюнир при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на Мюнир при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 8.12.2000

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Г-жо Говорител, ваши превъзходителства, уважаеми гости, приятели,

Бих искал да ви благодаря за огромната чест, която ми оказвате и за възможността да бъда днес тук сред толкова специални хора. 

Идвайки от страна с толкова много проблеми, която сякаш се саморазрушава, за мен е особено важно, че съм тук сред вас. Днес мога да почувствам вашата солидарност, отправена не само към мен, но и към всички, борещи се за справедливост и човешко достойнство не само в Индонезия, но и по целия свят.

Скъпи приятели, вече знаем, че светът е тръгнал в много различна посока, от тази, описана от американските интелектуалци Франсис Фукуяма и Самюел Хънтингтън. Реалността на човешкото развитие ни показва, че след краха на комунизма, капитализмът също се оказва твърде слаб и неспособен да се справи с предизвикателствата, с които се сблъсква човечеството.

Новите цивилизационни кризи в Азия, Средния изток, Източна Европа и Африка не могат да бъдат преодолени с приказки за „края на историята”[1] и „сблъсъка на цивилизациите”[2]. Капитализмът може и да се е преборил с комунизма, но той също така създаде или поне подготви условията за възникването на много авторитарни режими из цял свят. Настоящите кризи всъщност са доказателство, че в една посткомунистическа ера капитализмът е неспособен да установи условията, нужни за развитието на демокрация и равенство.

За наш късмет, обаче, човешкият свят не се управлява само от някакви супер-идеологии. Човечеството еволюира по много различни начини. Днес, благодарение на множеството борби за човешки права и солидарност, които се водят из цял свят, някои от най-страшните последици от войната, социалните конфликти и бедността вече са преодолени. Защитата на човешките права вече се изразява в реални действия, а не само на думи.

Човешките права и солидарността между хората създадоха един нов универсален език, който не познава расови, полови, етнически или религиозни граници. Този език ще постави началото на диалога между хора от всякакви социо-културни групи и идеологии.

Приятели и колеги, има няколко важни причини, поради които споделям с вас тези свои гледни точки. Опитът ни в ежедневната борба за човешки права ни накара да погледнем на тях в тази светлина. В едно общество, в което хората са разделени и отчуждени един от друг, жертвите трябва да се справят с множество препятствия и често се обвиняват взаимно. Но езикът на човешките права улеснява процеса на помирение и позволява гласът на всеки да бъде чут от цялото общество. Този единен език е много важен за нашето обединение.

В бъдеще, връщайки се обратно по стъпките на Уили Бранд, ще трябва да потърсим начин да създадем един общ свят, основан на идеите за човечност и солидарност. Престъпленията, извършени от властта или в името на прогреса и развитието, ще намалеят само ако успеем да погледнем на себе си като на част от съдбата на цялото човечество.

Затова бих искал да завърша речта си като ви помоля в душите си да бъдете редом до народите на Палестина, Западна Папуа, Ацех и всички хора, лишени от човешки права. Помнете ги в сърцето си.

Благодаря ви.


[1] „краят на историята” – идея, описана в книгата на Франсис Фукуяма „Краят на историята и последния човек” (1992); според него установяването на западния модел на либерална демокрация във всички държави е крайната точка в социокултурната еволюция на човечеството и последната форма на управление, а следователно и „край на историята”, защото либералната демокрация не може да еволюира в друга по-добра система. (бел.пр.)

[2] „сблъсъкът на цивилизациите” – е отговорът на Самюел Хънтингтън към „Края на историята” на Фукуяма; тезата му под формата на есе, по-късно разширено до книга излязла през 1996г. е, че временните конфликти между различни идеологии постепенно се заменят от древните сблъсъци между цивилизациите; според него водещата в даден момент цивилизация ще определя формите на управление, които няма да са постоянни. (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.