Институт за земята

Статия: Уес Джаксън / Институт за земята (САЩ) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за отдадеността му за развитието на високо продуктивно и същевременно еколкогично и устойчиво земеделие.”

Институтът за земята (The Land Institute – TLI) е частна, неправителствена организация, основана в Канзас през 1976г. Уес Джаксън, специалист по генетика и агрономия, е неин съосновател. Той изоставя научната си кариера и се посвещава на изграждането на система за естествено земеделие въз основа на трайни насаждения.

Още в началото Джаксън поставя на себе си и на Института 50-годишен срок, в който да докажат, че съществува алтернатива на унищожителните земеделски практики. Алтернативата за региона, в който работи, се състои в комбинация от трайни насаждения от зърнени култури, получени въз основа на едногодишни такива, и култивиране на диви многогодишни растения. Най-големите ползи биха били екологична стабилност и добив на зърно може би близък до този на едногодишните култури. Екологичните цели ще бъдат постигнати чрез прекратяване употребата на вредни химикали и смекчаване на огромния проблем с ерозията на почвата, защото вече няма да е необходима оран всяка година.

През 80-те години дългосрочните изследователски и образователни програми на Института постепенно започват да придобиват облик; провеждат се и полеви опити. Към средата на 90-те, в края на второто десетилетие от стартирането на програмата, Джаксън успява да даде положителен отговор на основните въпроси, които изследва. Част от резултатите са публикувани в рецензирани научни списания. Джаксън акцентира върху това, че резултатите, които е получил са валидни не само за американските прерии. „Демонстрирайки основните принципи, вместо само практическите приложения, ние показваме, че подходът на „естествените системи” може да бъде приложен навсякъде по света при положение, че бъдат проведени достатъчно проучвания за разработка на растителни видове и комбинации от такива, които са подходящи за съответната околна среда. Вярваме, че може да съществува земеделие, което е устойчиво, икономически изгодно, отговорно към околната среда и социално справедливо.”

През 90-те години, Уес Джаксън получава наградите Pew Conservation Scholar Award и Macarthur Fellowship (1992). След първите 10 години от създаването на института е издадена книгата „Фермерство по подобие на природата: екологичен подход към земеделието”.  Списанието Лайф включва Джаксън в списък с 18 души, които според него ще останат в историята като „най-важните американци на 20-ти век”. В края на същото десетилетие, вдъхновени от неговия пример, все повече изследователи в различни университети и институти, започват да правят проучвания върху трайните насаждения.

В бъдеще Джаксън се надява да създаде Център за природно земеделие. Съставен е екип от съветници, които вярват, че дейността му заслужава сериозно финансиране. През 1998г. Нюзуик описва Института за земята като „духовен дом за все по-голям брой фермери, учени и изследователи на прериите, които постепенно преосмислят значението на земеделието.” Статията завършва: „първите култивирани житни растения полагат основата на цивилизация, просъществувала 10 000 години. Ако Джаксън успее да убеди света да преразгледа начина, по който работи земеделието, може би ще успеем да спечелим за човечеството още едно-две хилядолетия.”

Цитат

„Земеделието, към което се стремим, ще действа като екосистема: материалите ще се рециклират и то ще разчита единствено на слънчевата светлина.”

Уес Джаксън

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.