Херман Шиър – за развитието на слънчевата енергия

Статия: Херман Шиър (Германия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за неуморната му дейност в подкрепа на развитието на соларната енергия по света”

Херман Шиър е роден през 1944г. Носител е на докторска степен по икономика и социални науки.

През 1988г. Шиър основава Евросолар, европейската асоциация за слънчева енергия, която „си поставя за цел замяната на ядрените и твърдите горива с безопасни за околната среда енергийни ресурси, чрез използването на преки и косвени източници на слънчева енергия”. Тази цел възниква въз основа на идеята, че слънчевата енергия е „най-необходимото условие за поддържане на естествените устои на живота, както и за развитието на една нова и устойчива икономика и политика.” Днес Евросолар има над 20 000 члена, както и офиси в 12 страни-членки на ЕС.

Шиър вярва, че ако продължаваме да произвеждаме и използваме енергия, както досега, това ще доведе до екологична катастрофа, която ще сложи край на човешката цивилизация. Единственият реалистичен алтернативен източник на енергия е слънцето. Шиър стига до извода, че от гледна точка на съществуващите технологии и околна среда е напълно възможно да произведем достатъчно енергия от слънчевите лъчи, за да заменим твърдите годива и атомните електроцентрали с една световна икономика, основана на възобновяеми енергийни източници. Основната пречка пред една подобна промяна е политическа. Ето защо организираните от 1990г. насам конференции на Евросолар в Ню Делхи, Хараре, Шанхай, Санкт Петербург, Кайро и Хавана се определят като „политически конференции за соларната енергетика”, а книгата на Шиър, чието издание на английски език излезе през 1994г., бе наречена „Слънчевият манифест”. Над 70 000 копия от тази книга са били продадени в различни страни по света.

След усилено лобиране от страна на Шиър и Евросолар, Европейската комисия публикува през 1997г. „Бяла книга” за възобновяемата енергия. В нея са включени част от идеите на Евросолар, включително предложената програма за изграждане на един милион фотоволтаици (едната половина за Европа, а другата – за селища от страни в Третия свят), както и призив за удвояване на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници до 2010г.

Шиър създава и Евросън интергруп в Европейския парламент и става председател на Консултативния й съвет. През 1997 и 1998г. Евросолар организира международни конференции по „Финансово възобновими енергии” и европейска конференция за „Соларната енергия в архитектурата и градското планиране”, които привличат стотици участници. През 2002г. списание Тайм нарича Шиър „Герой на Зеления век”. На световната конференция за фотоволтаици във Виена през 1998г. той получава Световна соларна награда. Носител е и на Световната награда за биоенергия през 2000г., Световната награда за лидерство на Американския съвет по възобновяема енергия (ACORE), Световната награда за енергия от ветрогенератори през 2004г. и Медал за заслуги Карл Бьоер за слънчева енергия през 2009г.

Шиър играе важна роля в обществото и успява да окаже влияние върху хората, вземащи решения, като ги информира за възможностите на световния преход към една икономика, основана на слънчевата енергия. Той настоява, че това не е просто недостижима мечта, а реална и спешно нуждаеща се от осъществяване възможност, която ще ни позволи да се справим с икономическите проблеми и екологичната криза.   

Херман Шиър почива на 14.10.2010г.

 Цитат

„Възобновяемата енергия е неизчерпаема. Тя не унищожава околната среда. Налична е навсякъде. Нейната употреба улеснява солидарността с идните поколения. Тя е гаранция за бъдещето на човечеството.”

Херман Шиър

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.