COAMA – опазване на Амазонските гори с помощта на местните жители

Статия: Консолидация на Амазонския регион, СОАМА, Колумбия на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че показаха, че коренните жители могат да осигурят поминъка си, да запазят културата си и да съхранят тропическите гори.”

Между 1986-1990 колумбийското правителство признава 20 милиона хектара тропически гори в Амазонската джунгла за „територия на коренните племена” – ресгуардос. Това решение е безпрецедентна стъпка към признаване на правата на коренните жители и тяхната роля в опазването на тропическите гори. Постижението се дължи на натиска, оказван от метните племена и решителната подкрепа на много колумбийци, сред които и Мартин фон Хилдербранд, ръководител на Indigenous Affairs по онова време.

През 1990г. ЕС отпуска средства за изграждане на мрежа от полеви служители, които да работят с местните общности за развитието им и спазването на правото им да продължат да управляват тропическата екосистемата според своите културни традиции и обичаи. Постепенно тази инициатива се разраства и се създава програмата COAMA, която Мартин фон Хилдебранд в момента координира. Тя включва няколко колумбийски неправителствени организации – Гайа Амазонас, Фондация Етнолано, Фондация Еридгайе, Хилеа, Фондация Екология-социал, ФундаМинга, CECOIN и лондонската фондация Гайа. Чрез междукултурен анализ екипът на СОАМА (който се разширява и достига около 50 души) установява отношения на взаимно уважение и взаимодействие с местните общности, които проявяват интерес към подобно сътрудничество. Това им позволява да вземат заедно информрани решения, от които зависи посоката им на развитие. Създадени са микропроекти в сферата на здравето, образованието, културата, възстановяването на околната среда и производството на различни продукти. По този начин коренните жители си възвръщат контрола върху собствения си поминък.

Членовете на COAMA запазват сътрудничеството си и през 90-те години, като проявяват уважение към индивидуалните особености на всяка една организация. Заедно НПО оказват подкрепа на около 250 местни общности от 22 различни културни групи. COAMA създава условия за развитие на един съюз, основан на взаимно уважение между коренните жители и западните специалисти. Така исторически обусловената експлоатация се трансформира и превръща в едно съвместно творческо търсене на възможни решения на настоящите проблеми. Въз основа на дейността и ценностите на местните племена, СОАМА насърчава един алтернативен подход към опазването на тропическите годи, който включва утвърждаване на правата на коренните жители и развитието на истинско междукултурно сътрудничество.

Международна оценка, проведена през 1996г. установява, че проектите на СОАМА „оказват огромно влияние върху местните общности, които имат силна взаимовръзка и доверие към работещите с тях експерти.” Бившият колумбийски президент, Алфонсо Лопес, нарича СОАМА „лъч светлина” и „нашият принос… към създаването на един свят на сътрудничество и солидарност; и нашата борба да спасим човечеството от опустошенията на цивилизацията”.

Цитат

„Междукултурните подходи не просто обединяват различните елементи, но и са форма на уважение на различията и съвместно търсене на подходящи пътища на развитие.”

Мартин фон Хилдебранд

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.