Група за органично земеделие

Статия: Група за органично земеделие, Куба на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че показват, че органичното земеделие е ключът към продоволствената сигурност и устойчивата околна среда.”

Групата за органично земеделие (Grupo de Agricultura Orgánica – GAO) е основана през 1993г. като Кубинска асоциация за органично земеделие (Asociación Cubana de Agricultura Orgánica – ACAO) в момент, в който държавата е била изправена пред сериозна продоволствена криза, заради революцията. След разпадането на Съветския съюз и загубата на икономическа помощ страната е заплашена от глад и правителството търси алтернативни методи за увеличаване на производителността на фермите. Използваните в миналото химикали са почти изчерпани, средства за закупуването на нови няма и затова тези алтернативи трябвало да бъдат органични. Повечето хора вярвали, че тези мерки ще бъдат само временни и нещата ще се върнат към „нормалния” си ход, когато вносът на торове и пестициди бъде възстановен. Основната цел на АСАО обаче била, както да покаже, че органичното земеделие дава по-добри резултати от стандартното (изискващо повече капиталови и материални вложения) по всички важни показатели, така и да убеди политиците, учените и фермерите, че не трябва да се връщат обратно към конвенционалните методи.  

В рамките на четири години АСАО набира членове от целия земеделски сектор – от фермери до изследователи, професори и представители на властта. Освен главния си офис в Хавана днес АСАО има местни представителства в повечето провинции, а всеки член на организацията е активен и на собственото си работно място. Основната им цел е да образоват хората относно органичното земеделие и да ги убедят, че настоящите методи трябва да доведат до пълна и постоянна трансформация на земеделието в Куба.

Като част от проекта на Програмата за развитие на ООН „Агроекологичен фар”, АСАО създава набор от ферми, които служат за пример на други земеделци, политици и т.н. и им показват какво е възможно да се случи, ако използват изцяло органични методи. Из цялата страна са организирани десетки семинари, издава се списание с комбинация от специализирани и достъпни за широката публика статии, в Аграрния университет в Хавана е създадена специалност Агроекология, по която учат над 500 студенти. Изградена е мрежа от 10 административни центъра. АСАО са провели и три международни конференции по органично земеделие. С помощта на множество чуждестранни делегации е създадена и магистърска степен по Устойчиво развитие в университета в Хавана. Според оценката на проека Фар той е успял да покаже, че органичното производство дава същите или дори по-високи добиви в сравнение с конвенционалното земеделие; то носи също така и други икономически ползи и повишава плодородието на почвата. Дейността на АСАО е важна, защото те успяват да докажат, че органичното земеделие е икономически изгодно и да го легитимират пред съответните власти, Организацията осигурява на фермерите подходящи технологии, образование, проучвания и спомага за признаване на алтернативния модел на земеделие от страна на институциите.

През 1999г. АСАО са признати официално от Кубинското правителство и се преименуват в Група за органично земеделие в рамките на Кубинската асоциация на лесовъдите и земеделските специалисти  (Cuban Association of Agricultural and Forest Technicians -ACTAF). Тази промяна дава на организацията по-голяма свобода на  действие и влияние над Кубинското правителство. GAO публикува книгата „Трансформиране на кубинския пейзаж: Развитие на устойчивото земеделие”.

Цитат

„Използването на органични методи трябва да се възприеме като постоянна промяна в Кубинското земеделие.”

Мария дел Кармен Перез

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.