Самюел Епщайн – наука, посветена на човечеството

Статия: Самюел Епщайн (САЩ) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за примерния му живот на учен, посветен на благоденствието на човечеството.”

Самюел Епщайн е роден в Англия през 1926г., завършва медицина и работи като консултант патолог в големи институции и болници към Лондонския университет преди да замине в САЩ през 1960г. Работил е във Фондацията за изследвания на рака при децата  (Children’s Cancer Research Foundation) и Харвардския колеж за обществено здраве в Бостън от 1960 до 1970г. След това става професор в Университета Кейс Уестърн Ризърв в Кливланд. През 1976г. става професор по Трудова медицина в Училището по обществено здраве към Илинойския университет в Чикато, където днес е почетен лектор.

Епщайн се превръща във водещ световен специалист по причинители и превенция на рака, като помага за идентифицирането и прекратяването на употребата на канцерогенни вещества в потребителските продукти, въздуха, водата и работното място. В тази област той е провел многобройни основнополагащи и приложни научни изследвания.

Автор и съавтор е на 15 книги и над 250 научни статии. Най-известна от тях е книгата „Политика на рака” (The Politics of Cancer, 1978), която печели наградата Notable Book and other Awards. Актуализирано нейно издание е публикувано през октомври 1998г.

Епщайн получава множество награди от академични, природозащитни и обществени организации, често дава интервюта за национални и международни радиостанции и телевизии. Епщайн играе водеща роля и в някои професионални общества. Бил е консултант и съветник при множество законодателни обсъждания на американския Конгрес.

През февруари 1992г. Епщайн публикува изявлението „Битката срещу рака – битка, която губим, а можем да спечелим” по повод 20-годишнината от обявената от президента Никсън „война срещу рака”. Изявлението, подкрепено от 60 водещи специалисти в тази област, акцентира върху нарастването на случаите на заболели от рак и причините за него, които могат да бъдат предотвратени. Тази инициатива поставя началото на Коалицията за превенция на рака (Cancer Prevention Coalition – CPC). Тя разработва подробна стратегия за информиране на обществото по въпроса, която цели да достигне до възможно най-много хора. Стремежът е превенцията на болестта да се превърне в основна политика в областта на борбата срещу рака не само в САЩ, но и по целия свят. В тази връзка CPC разработва множество образователни програми на национално и международно ниво.

CPC се стреми да ограничи причинителите на рак и така да предотврати заболяването от него, като информира потребителите чрез различни публикации. Една от тях е „Ръководство за безопасно пазаруване”, чиито съавтор е Епщайн, и която съдържа оценки на над 3500 потребителски продукта и оказва натиск върху законодателите. Дългосрочната цел на CPC е да спечели борбата срещу рака, като намали сегашните епидемични нива на заболеваемост до тези отпреди 1940г.

Подобни творби


This entry was posted in За Тялото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.