Катарина Крухониа и Весна Терселич за мира на Балканите

Статии: Катарина Крухониа и Весна Терселич на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за отдадеността им към дългия процес на миротворчество и помирние сред жителите на Балканите.”

Катарина Крухониа е родена в Осийек през 1949г. Тя е един от основателите на Центъра за мир, ненасилие и човешки права в Осийек в региона Източна Славониа в Хърватска. Крухониа е физик и национално признат специалист по ядрена медицина в болницата в Осийек. Центърът за мир, ненасилие и човешки права е основан през 1992г. и в началото е част от Хърватската кампания срещу войната (ARK). Центърът става независим през 1993г., но все още е член на ARK.

Весна Терселич е родена през 1962г. и до голяма степен е отговорна за основаването на Хърватската кампания срещу войната (ARK) през 1991, като в продължение на няколко години е и неин национален коордиантор. След като учи в Загребския университет, Терселич започва да се занимава с уличен театър, а по-късно активно се ангажира с опазване на околната среда.

Днес ARK представлява мрежа от около 15 местни и специализирани организации; мирно движение, което същевременно е и най-силната и активна част от зараждащото се в Хърватска гражданско общество. ARK се занимава и с обучение за ненасилствено разрешаване на конфликти; защита на човешките права; социални трансформации и помирение; подкрепа на бежанци и изселени; подкрепа на безработни и пострадали от войните; насърчаване на цивилни вместо военни корпуси. Днес организацията разполага с над 12 центъра, в които са застъпени различни аспекти на нейната дейност.

Центърът в Осийек има огромен принос към изграждането на мир в региона. Дейността му води до основаването на няколко независими миротворчески групи, както и регионални и национални мрежи. Центърът организира инициативи, свързани със защита на човешки права; образование по темите за мира; семинари за начални учители и ученици; изграждане на траен мир след края на войната, включително оказване на психологическа подкрепа на ранените и подготвяне на почвата за завръщане на бежанците и изселените. Осъществени са множество проекти, целящи отново да съберат хората заедно, да изградят доверие между отделните етнически групи и да поставят началото на междуетическо сътрудничество за възстановяване на общността.

В резултат на усилията на Терселич и Крухониа през март 1996г. три сръбски и осем хърватски организации се събират и основават „Координация на миротворческите организации за Източна Славониа, Бараниа и Западен Сирмиум”, което има огромен принос към предотвратяването на прояви на насилие и на масово изселване на сърби от региона. Мрежата помага за интегриране сърбите в Хърватска и за изграждане на доверие между разделените етнически групи.

За да бъде оставено миналото назад и да се започне начисто, както и за да се изяснят фактите за войната през 2004г. Центърът за мир, ненасилие и човешки права Осийек, Центърът за изследвания на мира, Гражданският съвет за човешки права и Хърватският Хелзински комитет основават заедно DOCUMENTA, Център за преодоляване на миналото. Основната причина за създаването на този център са опитите за прикриване и фалшифициране на военните престъпления в най-новата история на Балканите. Весна Терселич е директор на DOCUMENTA.  

Отдадеността на тези две жени и многото организации и действия, вдъхновени от тях, значително улесняват прехода на района от война и етническо разделение към демокрация, справедливост, ненасилие и мирно съжителство.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.