Евритмията – изкуството на пеещата душа

Евритмията е изкуство на изразяването чрез движение, създадено от антропософа Рудолф Щайнер и ученичката му Мари фон Сиверт в началото на миналия век. Евритмията е танц, движение, но е наричана още и „видимото слово“, „видимата песен“, „изразяването на пеещата душа“. Както и всяко друго изкуство, тя се основава на любовта и въодушевлението, но е в единство с изпълняващия я, неделима част е от него самия и не може да се разглежда като нещо различно от танцуващия. Изгражда се на отношението на танцуващия спрямо противоположностите.

Представлява един танц на живия организъм на изпълняващия я човек в неговата цялост – тяло, енергийни потоци и движения, душа и Дух. Танц на целия човек, един пълноценен танц. Евритмията обхваща винаги всички възприятия. Тя е един съзнателен процес на действеност в настоящето и създаване на бъдещето. Евритмията се случва винаги в настоящето и е мигновено опознаване на света чрез самопознание. Проникване и развитие на изпълняващия я навътре, в дебрите на собственото му сърце и душа, на принципа на това, че всяко познание започва отвътре навън. Предпоставка за опознаването на света е собственото пълноценно опознаване – на тялото, на силите, на душата и на Духа. Евритмията е път към вътрешното единство и непрекъснатото развитие. От там и пълното ни единство с околния свят.

Евритмия в днешно време се използва често в образованието и здравеопазването като способ за възприемане на човека в неговата цялост, за изграждането му и за задействането на силите му на оздравяване и развитие.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.