Херман Дейли – за връзката между икономика, екология и етика

Статия: Херман Дейли (САЩ) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Почетна награда

„…за това, че описва път на екологично икономическо развитие, което обедниява основните елементи на етиката, качеството на живота, околната среда и общността.”

Херман Дейли е роден през 1938г. През 1967г. завършва докторантура по икономика в университета Вандербилт, година по-късно става доцент в Държавния университет в Луизиана (LSU), а през 1973 вече работи там на щат като професор. През 1976г. получава връчваната от университета Distinguished Research Master Award. Между 1983 и 1988 е алумни професор по икономика към същия университет.

Докато работи за университета в Луизиана, Дейли е и гост лектор в Университета в Сеара, Бразилия (1968г.), научен сътрудник към Университета в Йейл (1969-70), гостуващ научен сътрудник в Центъра за ресурси и проувания в областта на околната среда към Националния университет на Австралия (1980) и старши преподавател към Фулбрайт в Бразилия (1983). От 1988 до 1994 Дейли е старши икономист в Отдела по околна среда на Световната банка, а от 1994г. насам е старши научен сътрудник в Училището по обществени дейности към Университета в Мериленд.

През 1989г. Дейли става един от основателите на Международното общество за екологична икономика (International Society for Ecological Economics – ISEE) и работи като асоцииран редактор на издаваното от организацията списание Екологична икономика. ISEE е важен международен форум, който обединява икономисти и еколози, учени и екоактивисти. Благодарение на ISEE „екологичната икономика” вече се възприема, като нещо различно от обичайната „икономика на околната среда” и получава признание като отделна дисциплина.

В професионално отношение Дейли работи в две основни насоки: връзката между икономика и околна среда и връзката между икономика и етика. Двете сфери очевидно са свързани и изучавайки ги, Дейли създава един съвършен синтез от приложението на класическите концепции за капитала и приходите към ресурсите и околната среда; законите на термодинамиката; и познанията за екологията, особено във връзка с потока на материали и енергия през икономическите системи. Този синтез е истински квантов скок в даването на отговор на въпроса защо икономиката унищожава околната среда. Той променя изцяло посоката на дебата относно търсенето на решения на проблема. 

През 1996 Дейли получава Награда Хайнекен за наука в областта на околната среда, връчвана от Кралската академия на науките на Холандия. През 1999г. става носител и на норвежката награда Софи. През 2001г. Дейли получава Награда Леонтиеф за напредък в икономическата мисъл, а през 2002г. – Медал от президентството на Италия. През 2010 Националнияt съвет за наука и околна среда му връчва награда за цялостен принос.

Освен, че има значителен принос към разбиране на взаимоотношенията между икономика и околна среда, Дейли се интересува и от етика. Той е автор на множество книги и над 100 статии в научни списания. Хората, избиращи теолог за съавтор, са рядкост, но Дейли прави точно това, пишейки „За общото благо” заедно с Джон Коб.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.