Обменът на знание в общините като начало на действието

Живеем в 21-ви век в развита държава. Живеем в общество на знанието. Образованието и знанието са най-голямото ни богатство. А богатството се разширява, увеличава и развива, когато се раздава и споделя. Обменът на знание е в основата на бъдещето ни развитие. Той може да се осъществява по различни начини, но най-добре се получава като се утвърди като начин на живот и общуване между хората и заеме основно място в общините.

Можем да научим много един от друг, всеки има собствен опит и може да го сподели с останалите. Това е най-лесният и бърз начин за развитие. Обучението и преподаването са винаги обмен и един безкраен процес на взаимодействие. Преподаващият преподава, но и се учи, учещият учи, но и преподава. В основата лежи връзката и споделянето между хората. Това е и основата на цялото ни общество и още повече на обществото на знанието, на обществото на даването, споделянето и взаимното развитие.

Но как да изградим това общество на обмен и споделяне, на съвместно учене между, от и за хората? Има няколко прости стъпки.

1. Първо се събираме, а това най-лесно става с хора, които познаваме, хора от собственото ни обкръжение и община. Можем да почнем с малка група и да видим кой и какво може и на какво е готов да научи останалите, какво иска да сподели. Хората и техните взаимоотношения са не само основата, но всъщност и единственото, което съществува във всяко едно общество. Това е целият наш живот. Всичко друго е без значение. Създаването на списък със знанието и възможностите на всеки един е предпоставка за доброто съвместно развитие. Така всеки знае от кого какво може да научи.

2. Определяне на основните насоки на развитие. Според мен, ключовите знания за бъдещето се крият в областите на себепознанието, отношението към хората и обществото като цяло, физическото и духовно развитие, пътуването, взаимодействието с природата, земеделието и изхранването, енергията, изкуството и занаятите, образованието, творчеството. Това са насоки, в които отделните и лични стремежи за развитие се обединяват и съчетават в пълнота.

3. Знанието е в основата, но е само предпоставка за моженето и действието. Ако от знанието произлиза действие, то тогава то е устойчиво и помага за развитието на общината. Само живото, осъществено знание има стойност. Затова и се набляга на въплътеното в действие знание. И докато за знанието е важно да е безгрешно, то при действието грешките са в основата на развитието. Допускането на грешки е не само неизбежно, но и необходимо за подобряването и разширяването на знанието.

4. Общините и отделните групи за обмен на знания и осъществяване на действия са поставени на устойчива основа, само когато се осъществява обмен и споделяне между тях. Най-важен е обменът на хора, тъй като хората са живото знание и носители на действието, а връзките между тях изграждат обществото.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.