Когато дърветата умират, хората се разболяват

Открай време е известно, че зеленината и досегът с природата оказват положително влияние върху физическото и психическо здраве на хората, а през последните години това започва да се доказва и с научни експерименти и изследвания.

Първото подобно изследване е проведено още през 1984г. от Роджър Улрих. Той изследва пациенти, които се възстановяват от операция, като част от тях са настанени в болнични стаи, гледащи към зелен вътрешен двор, а друга част имат гледка към сива тухлена стена. Изследването показва, че пациентите, които имат възможност да се наслаждават на красотата на природата, се възстановяват много по-бързо и се нуждаят от по-малко обезболяващи.

Друго изследване, проведено в САЩ през 2011-2012г. дава възможност за изясняване на тясната взаимовръзка, която съществува между наличието на дървета и човешкото здраве. През 2002г. от Азия в страната е привнесено насекомо, което постепенно заразява и убива ясеновите гори. За по-малко от десет години заразата обхваща щатите Мичиган, Охайо и Минесота и унищожава 100 милиона ясенови дървета. Здравните власти установяват, че няколко години след началото на тази природна катастрофа (приблизително колкото е необходимо на едно заразено дърво да загине), в засегнатите територии нарастват случаите на респираторни и сърдечни заболявания. Колкото повече се задълбочава проблема и колкото повече са засегнатите дървета, толкова повече се влошава и здравето на хората. Според приблизителни изчисления показват, че между 2002 и 2007г. загиването на тези 100 милиона ясенови дървета е довело до заболяването и смъртта на над 20 000 души. Според изследователите това може да се дължи на няколко фактора – по-замърсен въздух поради по-малкия брой дървета; по-ниска физическа активност сред хората, защото част от градските паркове също са засегнати (или дори напълно унищожени) и вече не са така привлекателни; със загиването на горите изчезва и положителното психологическо влияние, което те са оказвали на хората, като например намаляване на стреса.

Фактът, че природата може да действа като буфер срещу стреса, е доказан при проучване, проведено през 2000-2002г. в Холандия. При него е изследван начинът, по който различни негативни събития, като развод, безработица, загуба на роднина или близък приятел, се отразяват върху физическото и умствено здраве на хората. За целта са взети предвид количеството зеленина (в процентно отношение) в радиус от 3км. от жилището на участника, броят здравословни оплаквания и лична оценка на психическото и физическо здраве. Изследването показва, че ако в радиус от 3км. има голям парк, богат на зеленина, оплакванията значително намаляват, а хората преценяват собственото си здравословно състояние като добро. Според учените това се дължи на факта, че природата има свойството да ни откъсва от негативните мисли, които ни сполитат след преживяно тежко събитие. Наблюдавайки я, изпадаме в съзерцание и можем по-спокойно да обмислим положението, в което се намираме.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.