Значение на думата школа

На училището казваме често и школа или школо. Думата идва от гръцката дума Skholä, която означава „време свободно от работата за пари, което ни дава възможността да правим това, което е важно за нас“.

Остава да си зададем въпроса дали наистина така гледаме на училището и в какво сме го превърнали днес. Със сигурност има много предизвикателства пред учителите днес, но се старая да следвам точно това мото и да давам на децата възможността да се занимават с това, което искат.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.