Групово финансиране в сферата на образованието

Статия: „Education Generation: групово финансиране на образованието“ на Еша Чабра

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Ейлин Ноулс, основател и изпълнителен директор на Education Generation, нова платформа за групово финансиране на образователни проекти, казва, че „не желае хората да продължават да правят дарения от съжаление”. Вместо това тя се опитва да разкаже историите на студентите, които организацията подпомага, за да могат дарителите да придобият по-добра представа за това от какво реално се нуждаят младежите. Ноулс се надява, че през следващите години студентите ще осигуряват достатъчно добро съдържание за уебстраницата на организацията.

Докато това се случи, те ще имат достъп до получените дарения. Всеки дарител може да даде 20 и повече долара, за да подпомогне образованието на младежите, които идват от развиващи се държави, като Перу, Индия и Руанда. Ноулс, която е родена и израснала в Еквадор, добре познава особеностите на тези държави. Работейки за Ашока, Световната банка и Инженери без граници тя  е получила възможност да опознае и тънкостите на международното развитие.

Днес усилията й са насочени към образованието. Защо? Защото смята програмите за подпомагане на деца за твърде скъпи; защото основният акцент при повечето от тях е достъпът до образование, а не до качествено образвание; и защото когато става въпрос за средно или висше образование просто липсва достатъчно финансиране.

Dowser: Имате впечатляващ опит в областта на социалното предприемачество. По какъв начин този опит ви насочи да се занимавате точно с образование? Забелязахте ли при пътуванията и работата си някаква обща черта, която ви наведе на мисълта, че образованието може да окаже най-голямо влияние върху развитието?
Ноулс: Мисля, че инвестициите в образование наистина могат да окажат огромно влияние, но само ако дават на хората онова, от което се нуждаят, за да разгърнат пълния си потенциал. Смятам, че образованието може да осигури на хората средата, която им е необходима, за да участват активно в света около тях като предприемачи, преподаватели, политици и т.н. Организациите и програмите, които осигуряват подобни възможности са много рядко срещани, затова се интересувам не само от финансиране на образователни проекти, но и от запознаването с модели, които преоткриват образованието.

Защо точно модел за групово финансиране? Обмисляли ли сте възможността да ползвате други модели?
Смятаме, че моделът за групово финансиране ще ни даде възможност да повишим ефективността на тадиционните модели за отпускане на стипендии за деца. При нашата платформа се премахнати високите оперативни разходи. Работейки директно с местни пaртньори намаляваме и разходите, които са нужни, за да достигне стипендията до детето, за което е предназначена. Освен това чрез платформата си създаваме и процеси, които биха работили и в по-голям мащаб. В тестовия си период осигурихме 270 стипендии за деца от 10 държави.

Преди работех за друга организация, SEED, и заедно с нея установихме, че традиционният модел на отпускане на стипендии, за да се финансира образованието, не е ефективен, струва скъпо и трудно би работил в по-голям мащаб.

С какви трудности се сблъскахте? Какво научихте в процеса на изграждане на собствено социално предприемачество?
Често ни се налагаше да губим много време в търсене на външна подкрепа, за да продължи да съществува EdGen. Прекарвахме толкова време в търсене на спонсори, колкото и в изпълнение на стратегическите си цели. Това е често срещан проблем в много организации, подобни на нашата.  

Заехме се също така с изключително сложната задача да намерим най-добрите програми, подпомагащи хора, желаещи да завършат средно или висше образование. А след това трябваше и да свържем тези програми с дарителите. Балансът между двете страни е голямо предизвикателство.

Работехме с партньорски организации, които не бяха свикнали, че в интернет всичко се случва в реално време. Те се сблъскваха с различни ограничения и им беше трудно да работят наистина ефективно. В същото време дарителите очакваха да получават бързи и подробни сведения за това какво става с парите им.

Какво отличава EdGen от други платформи като Vittana, например, които също позволяват директни дарения към ученици и студенти?
Ние се фокусираме не само върху достъпа до образование, а най вече върху осигуряването на качествено такова. Изследванията показват, че на пръв поглед логични и щедри дарения (например под формата на учебници/ помагала и дори достъп до образование) понякога прсто не носят желаните резултати. Ние си партнираме с организации, които са ориентирани към резултатите и се стремят да постигнат промяна на цялата образователна система. Например Института за жените Акилах, който разработва модели за висше образование, които да са осъществими и в по-голям мащаб.

Разработваме и Partner Hub. Смятаме, че споделянето на знания и опит крие огромен потенциал. Целта ни е да стимулираме организациите да си сътрудничат и така да повишим добавената стойност за настоящите и бъдещите си партньори. 

Защо дарения, а не заеми?
Настоящният ни опит ни е показал, че няма как да гарантираме, че отпускането на студентски заеми ще доведе до по-добри резултати за обучаващите се, отколкото даренията. Работим в развиващите се страни, където хората са много бедни и един заем само би бил в допълнителна тежест на студентите, защото нищо не може да им гарантира, че лесно ще си намерят работа.

Коя е най-добрата книга, която сте чели или реч, която сте слушали по темата за социалното предприемачество? Нещо, което наистина ви вдъхновява?
Една реч за TED на Чимамнда Адичи, наречена “The Danger for a Single Story” , ме вдъхновява изключително много. В речта тя казва, че „е невъзможно да разкажеш една история без да стане дума за сила… Подобно на икономиката и политиката, историите зависят от принципа  на „nkali”: как са разказвани, кой ги разказва, кога ги разказва, колко истории разказва; всичко това зависи от силата.”

Смятам, че нашата платформа дава възможност да разкажем повече цялостни истории; да изведем историите на другите на преден план и чрез инвестициите си в образованието да осигурим на студентите пространство, в което свободно да разкажат своите истории. EdGen трябва да постигне още много неща, за да бъдем удовлетворени от начина, по който представяме студентите пред света и тази реч постоянно ми напомня защо това е важно.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.