Форум на научните писатели в Керала

Статия: Kerala Sastra Sahitya Parishad (KSSP), Индия на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за огромния им принос в разработването на един модел на развитие, основан на социалната справедливост и участието на народа.”

Фондация KSSP, което буквално означава Форум на научните писатели в Керала, води началото си още от Научния литературен форум, проведен през 1957г. от група загрижени активисти и научни писатели. KSSP е основана през 1962г. и до 1968г. успява да влезе в контакт с учени от Керала, работещи из цяла Индия. KSSP се превръща в организация, която се стреми да говори за наука на достъпен за хората език, използвайки местния диалект малаяли. Движението си поставя за цел разпространението на науката в Керала.

Към 1976г. KSSP вече има 2600 члена и през следващата година започва да организира практически семинари, наречени Цяла Индия, насочени към различни научни сфери. През 1987г. по време на един от тези семинари се ражда Народна научна мрежа Цяла Индия. Народните научни движения, вдъхновени от KSSP, днес са разпространени из цялата страна. През 1996г. самата организация вече има 60 000 члена, организирани в 2000 местни подразделения. KSSP участва активно в различни дейности, свързани с развитието на страната:

Образование: Сред членовете на KSSP има 10 000 учители, с чиято помощ фондацията организира практически обучения за учители, оценява учебните планове и учебниците, насърчава новостите в педагогическите практики, публикува научни книги и списания за деца, провежда Детски научни фестивали и програми за обмен на учители. KSSP е сред основните движещи сили зад програмата, довела до постигане на 100% грамотност през 1991г.

Околна среда: Една от целите на KSSP е да повиши информираността на жителите на Керала относно проблемите на околната среда. За целта фондацията организира кампании, образователни инициативи и популяризиране на добри практики.

Развитие: KSSP участва в разработването на модели за устойчиво развитие, води кампании за децентрализирана демокрация, инициира различни експерименти на местно ниво, анализира „модела на Керала” за развитие (високо развитие на човешкия капитал, въпреки ниските доходи), търси начини за подобрението му и публикува проучвания на тема развитие. KSSP и центърът на фондацията за Научна и развойна дейност (Център за интегрирани технологии – IRTC) разработват методология за картографиране на расурсите с участие на местните жители (PRM), както и методология за съставяне на планове според водосборните басейни, които да помогнат на местните институции в програмите им за развитие.

Енергетика: Половин милион домакинства са инсталирани високоефективните печки на KSSP, спестявайки по 0.6-0.8 милиона тона дърва за огрев на година. KSSP има и програма за замяна на голяма част от 20-те милиона 60-ватови крушки с по-икономични флуоресцентни лампи. Фондацията помага и на местните власти в инсталирането на малки водни електростанции.

Комуникации: KSSP е най-големият издател на научна литература в Индия. Фондацията е публикувала 1200 книги и издава по 30-40 нови заглавия на година. Приходите от тази дейност възлизат на 2,4 милиона рупии през 1994г. и 15 милиона рупии през 2004г., което е близо 90% от общите приходи на фондацията, която не получава международно финансиране. Голяма част от усилият на KSSP са насочени към продажбата на тези книги от врата на врата, което е вид педагогика, ориентирана към набирането на финансиране. KSSP използва и други комуникационни средства, като организиране на лекции и един изцяло нов тип театрални представления. „Kala Jatha” или „Караваната на изкуството” е част от кампанията на фондацията за повишаване на грамотността, която достига до 60-70 милиона души.

KSSP осигурява обучение на хората в селата и особено на жените относно производството на сапун, отглеждането на гъби, изработката на грънчарски изделия и други подобни дейности, които биха позволили стартирането на собствен дребен бизнес.

KSSP ръководи и важни програми в сферата на здравеопазването, правата на жените, изследванията и развитието. Изпълнителният съвет се състои от 65 члена, а на местно ниво има над 10 000 ръководители на регионални офиси. KSSP е носител на множество награди, сред които Награда на програмата за развитие към ООН Глобал 500, Врикша Митра и наградата Кинг Седжонг на ЮНЕСКО.

Цитат

„KSSP цени човешките ресурси като най-голямото обещание за бъдещето на страната. Най-добрият измерител на развитието на една държава е поучителното влияние на класните стаи, постиженията и научните интереси на младежите.“

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.