Реч на П. К. Равиндран при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на П. К. Равиндран при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1996

Г-жо говорител, почитаеми членове на тази асамблея, основатели и членове на журито на Наградата за цялостен житейски принос, носители на наградата, приятели, насърчаващи развитието на науката и човешкото благоденствие,  

За мен е удоволствие и огромна гордост да бъдат тук сред вас, за да получа Наградата за цялостен житейски принос от името на Kerala Sastra Sahitya Parishad.

Нямаме думи да изразим сърдечната си благодарност за това признание към скромната дейност на KSSP в сферата на науката и обществото през последните 35 години.

Нашето движение е за гражданска и достъпна наука, т.е. нещо много повече от това, което казва името ни – Общество за научна литература. Започнахме като сдружение на интелектуалци и научни писатели, които искаха да разпространят научните достижения сред обикновените хора и да създадат сред народа един усет и интерес към науката, един по-научен светоглед. По това време KSSP нямаше офис и работехме от домовете си, разпръснати из целия щат. Имахме само някакви бледи опити за координация. С течение на времето разбрахме, че се нуждаем от по-добра организационна структура. Придобихме и нови интереси и грижи. Вниманието на KSSP се насочи към темата за използването на науката като средство за анализ на проблеми, свързани със социално-икономическото развитие и като оръжие в борбата за едно по-добро общество. Тъй като не ставаше въпрос за теоретична дейност, откъсната от реалните проблеми, с които се сблъскват хората, KSSP привлече хиляди мъже и жени, които имаха голямо желание да участват в една или друга полезна дейност.

KSSP никога не е била спирана от някакво механично разбиране за собствената си история, настоящи задачи и бъдещи цели. Не се ограничаваме само до една или друга конкретна цел. Активистите ни се интересуват силно от образование, здравеопазване, екология, икономическо развитие, енергетика, земеделие, управление на земите и водите, участие в планирането и много други сфери. Оглеждаме се с отворени очи и уши, приемаме нови идеи и създаваме нови схеми и проекти, които биха стимулирали хората, без значение от техния произход или социален статус. Можем да кажем по нещо важно за всеки аспект на живота и затова привличаме хора на всякаква възраст и с всякакви професии.

През 1974г. KSSP официално прие мотото „Наука за социална революция”. След това, през 1978г., заедно с няколко подобни на нашата организации, се обединихме под името „Народно научно движение” или PSM. Под „народ” имаме предвид онази част от индийското общество, която се намира в непоносима бедност и мизерия. Тя представлява по-голяма част от нашата нация и се състои от милиони хора. И докато те едва оцеляват, едно ограничено и затворено малцинство живее в охолство и лукс.

Когато използваме думата „наука”, сме напълно наясно с факта, че нейните достижения, както и технологиите, се използват от богатите, за да грабят от бедните както в родината ни, така и по света. Съзнателно се опитваме да превърнем същата тази наука и технологии в оръжие в ръцете на бедните в борбата им срещу това неравенство и социална несправедливост.

Да, ние сме „движение”, защото извършваме организирана, устойчива, целенасочена дейност, ръководена от визията ни, която непрекъснато разширява своя обхват.

През седемдесетте, второто десетилетие от създаването ни, KSSP придоби една нова динамика и се превърна в „движение”.

Това доведе до множество кампании:

Кампании за преподаване на майчин език в училищата.

Кампании срещу индустрии, замърсяващи реките и питейната ни вода.

Кампания за спасяване на богатото биоразнообразие в горите на Тихата долина

Кампании за повишаване на грамотността.

Това, към което се стремим, е планирано икономическо развитие с грижа за природата и хората, в което заинтересованите граждани да могат да участват пряко.

Това, към което се стремим, е едно демократично общество, в което всеки човек участва активно в дейността на цялата общност.

Това, към което се стремим, е едно общество, освободено от сляпото консуматорство; едно общество, което различава нуждата от алчността.

Това, към което се стремим, е едно общество, което измерва човешкото развитие с „човешки” показатели, а не с доходи или енергийно потребление на глава от населението и други подобни.

През първото десетилетие от своето съществуване KSSP започна да публикува три месечни научни издания за различни възрастови групи – 8 до 12, 12 до 16 и над 16. В средата на седемдесетте започнахме да публикуваме и книги, дейност, която се превърна в мощно оръжие за нашата кампания и във важен източник на средства. Тези книги и периодични издания продавахме от врата на врата, от училище на училище и хората постоянно ги купуваха.

През 80-те KSSP започна да си сътрудничи с други подобни на нашата организации от цяла Индия. В резултат на това през 1987г. се роди Народна научна мрежа Цяла Индия. Именно тази мрежа ръководи масови кампании за повишаване на грамотността в Индия, мобилизирайки до момента близо шест милиона доброволци и 60 милиона обучени. Революционният потенциал на тази кампания е огромен.

Дайте власт на хората. Позволете на тях, гражданите от най-ниските прослойки, да поведат сами процеса на социалните промени. Благодарение на този идеал, към който последователно се придържаме, KSSP стартира и продължава да провежда множество кампании.

Бих искал в този изключителен момент да ви припомня думите на Мартин Лутър:

„Благоденствието на една страна не зависи от изобилните приходи, нито от здравината на крепостите й, нито от красотата на обществените й сгради, а от броя цивилизовани граждани и броя учени и вдъхновени мъже със силен характер.”

KSSP цени човешките ресурси като най-голямото обещание за бъдещето на страната. Най-добрият измерител на развитието на една държава е поучителното влияние на класните стаи, постиженията и научните интереси на младежите. И наистина „правилният живот” е този, при който всеки член на обществото има морална чувствителност, човешко достойнство и способност за критично мислене. КSSP вярва, че това не са неща, които могат да бъдат купени в магазина, подобно на бутилка кола или хамбургер. Искрено вярваме, че когато е нужно да надигнем глас, мълчанието е равносилно на вина. А през последните три десетилетия KSSP говори високо!

От името на скромната ни организация бих искал отново да ви приветствам на това тържествено събитие. Това е един изключителен момент в историята на Kerala Sastra Sahitya Parishad. Това признание е чест за нас. Но когато това прекрасно събитие приключи и завесите паднат, ние ще останем сами и внимателно ще оценим миналата си дейност. Тази чест, която ни оказвате, е и огромна отговорност, защото ще трябва да отговорим на очакванията на световната общност към нас. Ето защо днес се чувстваме още по-смирени. Но ви уверяваме, че ще оправдаем оказаната ни чест и тази награда ще ни послужи като вдъхновение и ще ни окуражи да изпълним дълга си към своя народ.

Знаем, че най-добрата награда трябва да дойде от жителите на Индия и най-вече на Керала. Позволете ми да поздравя и останалите носители на Наградата за цялостен житейски принос и да им пожелая едно бъдеще, изпълнено с много положителни събития.

Благодаря ви отново.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.