Георгос Витулкас – за развитието на хомеопатията в Европа

Статия: Георгос Витулкас (Гърция) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за огромния му принос към възраждането на хомеопатичните познания и обучението на хомеопати според най-високи стандарти.“

Георгос Витулкас е роден в Атина през 1932г. Учи хомеопатия в Южна Африка през 1960 и продължава обучението си в Индийския институт по хомеопатия през 1966г.

През следващата година Витулкас се завръща в Гърция и започва да практикува хомеопатия и да обучава малка група гръцки лекари. Успехът на тези първи хомеопати привлича вниманието и на други лекари и през 1970г. е основано Атинското училище по хомеопатична медицина. Училището, преименувано на Център за хомеопатична медицина, е посветено изцяло на обучението на лекари. През 1971г. е основано първото Сдружение на гръцките хомеопати, а година по-късно Витулкас започва да издава на гръцки език списание „Хомеопатична медицина”. През 1976г. се провеждат първите Международни семинари по хомеопатия в Гърция. От тогава до сега подобни семинари се провеждат всяка година и в тях участват специалисти от поне 20 държави.

През 1994г. Витулкас създава на гръцкия остров Алонисос Международна академия за класическа хомеопатия. Целта й е да осигурява следдипломна квалификация за здравни специалисти от цял свят. Понастоящем, като директор на Атинския център, Витулкас ръководи екип от 30 лекари, които практикуват хомеопатия и същевременно се обучават под негов надзор. Витулкас превръща хомеопатията в наука, уважавана от медицинските специалисти, и страната му става един от водещите центрове за хомеопатия в западния свят.

Книгите на Витулкас, „Хомеопатия: медицината на новия човек” (Arco, New York, 1979), написана за широката публика, и „Науката за хомеопатията” (Grove Press, New York, 1980), за здравни специалисти, са преведени на 20 езика и оказват огромно влияние за разпространението на хомеопатията по света. Книгата му „Нови модели на здраве и болест”, публикувана на немски и английски език през 1991г., критикува конвенционалната алопатична медицина и поставя основите на нова парадигма.

Основният стремеж на Георгос Витулкас е разпространение на хомеопатията из целия свят. Една от главните му цели е създаването на медицински колежи по хомеопатия в САЩ и Европа, където знанията в тази сфера да бъдат предавани на най-високо ниво. Едно от големите постижения на Витулкас е компютърната програма Vithoulkas Expert System и поредица от видео-уроци, съставени от негови лекции. До момента са продадени над 1000 копия от тази програма и благодарение на нея класическата хомеопатия достига до множество обикновени студенти.

Днес Витулкас пише нова хомеопатична Materia Medica Viva в 16 тома, която ще включва всички съвременни познания и неговия личен опит, натрупан благодарение на над 150 000 прегледа, извършени в Центъра в Атина. Първите шест тома са публикувани на немски език, като предстои и превод на английски. Витулкас продължава да се занимава с преподавателска дейност, както в Гърция, така и в чужбина. 

С разпространението на хомеопатията в много други държави, все повече хора оценяват приноса на Витулкас за налагането й като наука, която може значително да подобри човешкото здраве и благоденствие.

Цитат

„За мен е особено удоволствие, че 2500 години след Хипократ, хора от цял свят идват на един гръцки остров, за да се обучават в, според мен, най-добрата съвременна форма на лечение.“

Георгос Витулкас

Подобни творби


This entry was posted in За Тялото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.