Унгарска фондация за самостоятелност

Статия: Андраш Биро/ Унгарска фондация за самостоятелност на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за решителната им защита на унгарското ромско (циганско) малцинство и ефективните им опити да подпомогнат неговото самостоятелно развитие.“

Унгарската фондация за самостоятелност (Hungarian Foundation for Self-Reliance – HFSR) или Autonómia Alapitvány (буквално Фондация за автономност), е основана през 1990г. от Андраш Биро. Пет години по-рано той се завръща в дома си в Будапеща след като прави международна кариера като журналист и консултант към ООН.

В началото HFSR си поставя за цел насърчаване на процеса на демократизация в Унгария чрез различни дейности свързани с (1) околната среда (и устойчивото развитие), (2) правата на малцинствата и борба с бедността, като тук основният фокус е върху ромската (циганската) общност и (3) насърчаване на развитието на гражданско общество и демократичните процеси в страната. Според организацията това са основните сфери, нуждаещи се от развитие след края на 40-годишния тоталитарен режим.

HFSR може да бъде описана като посредническа НПО и двигател на промяната. До момента те са отпуснали около 400 гранта на различни местни организации. Помагат и за създаването на две отделни организации: природозащитна НПО, наречена Програма за партньорство, подкрепена от консорциум от фондации на ООН; с времето тя поема почти изцяло дейността на HFSR, насочена към околната среда; и Бюро за правна защита на национални и етнически малцинства, на което Биро е президент. Тази организация си поставя за цел да представлява в правно отношение ромите, които все по-често стават обект на расистки атаки и чииито права биват нарушавани по всевъзможни начини. През първата година от съществуването си Бюрото за правна защита поема над 100 случая.

Фондацията играе водеща роля по отношение на ромската общност в Източна Европа и често приема делегации от България, Румъния и Словакия. В момента HFSR получава финансиране за координирането на четиристранна програма за ромската общност. Чрез програмата във всяка страна ще се създаде ромска радиостанция, ще се осигури обучение по социално лидерство и ще се изгради правозащитна система, подобна на вече действащата в Унгария. HFSR ще избере местни партньори за осъществяването на програмата. Примерно Асоциацията на румънските адвокати за човешки права е приела да създаде специален отдел, отговарящ за ромите, които съставляват 15% от населението на Румъния, в сравнение със само 5% в Унгария.

Това, което прави дейността на HFSR уникална, е както методологията, така и акцентът им върху генерирането на приходи, породен от нарастващата безработица сред ромската общност. В миналото всякакъв вид помощ, насочена към ромите, е била ограничена до културни/ фолклорни програми и образователна или социална подкрепа. HFSR първи се заемат с това да им помогнат да развият предприемаческите си способности, за да може поне част от тях да се сдобият с нужните познания, независимост и ресурси, които биха помогнали на общността като цяло. Фондацията е осигурила грантове и безлихвени заеми за над 200 ромски проекта. Около 100 ромски лидери са участвали в интензивно обучение по предприемачество, за да се сдобият с мениджърските умения, необходими за управлението на частна компания или организация с идеална цел.

Друга инициатива на HFSR е „Награда за телерантност”, която от 1992г. насам се връчва на представители на унгарските медии въз основа на приноса им в подкрепа на хармонията между етносите и правата на малцинствата.

Андраш Биро е роден в България през 1925г. в семейство на майка сръбкиня и баща унгарец. Живее в Будапеща до бунтовете през 1956г, след което заминава за Париж, където работи в едно бизнес списание преди да стане редактор на издаваното от FAO списание Ceres  (1967-75). По-късно става редактор на екологичното списание Mazingira. През 1978г. заминава за Мексико, където работи като консултант към агенции на ООН и мексикански НПО. Биро се завръща в Будапеща през 1985г. и продължава дейността си до падането на комунизма, което му позволява да основе HFSR през 1990.

През 1996, Андраш Биро се отказва от директорското място в HFSR и поема председателството на съвета на NEKI- MASSAG ALAPITVANY, бюро за правна защита, борещо се за спазване на човешките права на ромската общност в Унгария. Наскоро Биро поема различни съветнически и консултанти дейности за международни НПО, работещи по различни проекти, свързани с ромската общност в региона и в бившия Съветски съюз.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.