Сръбски граждански съвет

Статия: Сръбски граждански съвет (Босна и Херцеговина) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че продължават да подкрепят изграждането на една човечна, многоетническа, демократична Босна и Херцеговина.”

Сръбският граждански съвет (Serb Civic Council – SCC) е създаден през март 1994г. от видни сърби, живеещи в Босна, останали лоялни към многоетническото демократично Босненско правителство и отхвърлили режима на Радован Караджич в Пале[1]. SCC нараства на около 50 000 члена, около 1/3 от всички босненски сърби, живеещи на териории все още контролирали от босненското правителството при подписването на Дрейтънското мирно споразумение. Координацията се осъществява чрез 20 офиса, разположени в различни градове.

При основаването си SCC приема Мирна декларация, включваща четири основни цели: постигане на мир чрез политически средства; съхраняване на една обединена и многокултурна Босна и Херцеговина, налагане на парламентарната демокрация и спазване на човешките права. SCC поддържа връзки с босненци в изгнание, с демократични партии, противопоставящи се на режима на Милошевич в Белград, както и с опозиционни лидери от областите, контролирани от Караджич. Тези водачи често получават заплахи за живота си, а по членове на SCC са стреляли снайперисти.

SCC съставя своите миротворчески планове въз основа на следните принципи:

(a) съхранение на една демократична, международно призната и суверенна Босна и Херцеговина;

(b) равенство между всички граждани на Босна и Херцеговина и пълна гаранция за гражданските свободи и човешките права според най-високите международни стандарти;

(c) даване на право на всички изселени или изпратени в изгнаничество граждани да се завърнат по домовете си;

(d) осъждане на всички военопрестъпници.

Част от водачите на SCC са:

Мирко Педжанович, роден през 1946г. в окръг Тузла; президент на SCC; член на Босненския президентски съвет и бивш професор в Университета в Сараево;  

Любо Берберович, вице-президент на SCC; професор по растителна генетика и член на Академията на науките;

Райко Живкович, вице-президент на SCC; журналист към издавания в Сараево всекидневник „Освобождение” и търговски директор на информационна агенция Онаса;

Жарко Булич, вице-президент на SCC; адвокат и президент на BH Bar Association.


[1] Пале – град в Босна и Херцеговина, който по време на войната през 1991-92 е превърнат от босненските сърби в техен административен център и главен щаб по време на обсадата на Сараево. (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.