Реч на проф. д-р Мирко Педжанович при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на проф. д-р Мирко Педжанович при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 8.12.1995

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Увачаеми членове на Шведския парламент, почитаеми гости, дами и господа,

Поздравявам ви от името на Сръбския граждански съвет на Босна и Херцеговина.

Идвам от Сараево – град-жертва и град-герой; град, в който по време на обсадата, продължила три години и половина, бяха убити 12 000 души; 1600, от които, деца.

За Сръбския граждански съвет е истинска чест да бъде сред носителите на престижната Награда за цялостен житейски принос. Изразяваме своята признателност към всички хора и организации, които ни подкрепиха и станаха причина да получим тази награда. Бих искал да отправя специални благодарности и към журито, което реши, че сме достойни за нея.

Името на Наградата за цялостен житейски принос символично е свързано с програмите и действията на Сръбския граждански съвет. Организацията ни бе основана в условия на война с цел да се бори срещу съществуващите условия и причините за тях. Да се бори за създаването на едни нормални условия за живот за всеки човек без значение от произход, религия, националност или политически пристрастия.

Още от създаването си съветът се нарича сръбски, за да покаже на местната, европейската и световната общност, че голяма част от етническите сърби в Босна и Херцеговина не подкрепят политическите идеи за една „етнически чиста” държава, каквато се опитва да създаде режимът на Радован Караджич. Ние осъждаме геноцида и престъпленията срещу босненците и хърватите. В същото време не сме съгласни и с несправедливото очерняне на целия сръбски народ, заради неприемливите доктрини, средства и цели на режима в Пале. С подобни намерения през 1994г. 428 сръбски делегати от територии под контрола на законните босненски власти, както и сърби, намерили убежище в чужбина, се събраха в Сараево и основаха Сръбски граждански съвет, който да защитава техните интереси и цели.   

Дейността на Съвета е насочена към ПОСТИГАНЕ НА МИРНО РАЗРЕШЕНИЕ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕДИНЕНА И МУЛТИЕТНИЧЕСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ПРИЛАГАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ ПРИНЦИПИ В ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

Борейки се за постигането на тези цели, ние отказваме да следваме пътя на НАЦИОНАЛНАТА СЕГРЕГАЦИЯ и изключителност, както правеха сърбите, водени от режима в Пале. Ние не приехме етническата омраза, етническото разделение и принудителното изселване на мирни граждани.

Ние продължихме да съжителстваме мирно, понасяйки нещастията заедно с босненците и хърватите в Сараево, Тузла, Зеница, Мостар, Бихач и много други градове в Босна и Херцеговина.

Ние осъждаме военните престъпления, извършени от сърбите или от други народи и настояваме те да бъдат наказани. Защитаваме правото на всеки човек на живот, роден дом, културна и национална идентичност. Участваме в многонационално и плуралистично движение, подкрепящо изграждането на една демократична Босна и Херцеговина. Вложихме много воля и усилия в съхранението на доверието между етносите по време на войната.

Живеейки съвместно с босненци и хървати в Сараево и в други градове, ние допринасяме за съхранението на многоетническото население в Босна и Херцеговина.

Сръбският граждански съвет представи своето предложение за МИРНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЙНАТА В БОСНА пред правителствата на повечето европейски държави, Русия, САЩ и ЕС, както и пред многобройни международни организации. Това предложение защитава интересите на всички жители на Босна и Херцеговина и на всеки народ по отделно – сърби, хървати и босненци. Най-важната цел, която обединява всички нас, е МИРЪТ. В продължение на векове жителите на Босна и Херцеговина са живели в една разнообразна смес от етности, ТОЛЕРАНТНИ един към друг. В миналото ПРИНЦИПИТЕ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБЩЕСТВО И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ са били спазвани. В много градове, включително и в Сараево, преди войната е имало около 30% смесени бракове. Тогава Босна и Херцеговина е била символ на мултиетническото единство в Европа. Бъдещето на страната се състои в МИР, РАВЕНСТВО МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ, ДЕМОКРАЦИЯ И СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

Тези ценности представляват дългосрочните цели на Сръбския граждански съвет. В бъдеще присъствието на международната общност и особено на ЕС, който твърде дълго се колеба да предприеме действия, трябва да се превърне в гаранция за ИКОНОМИЧЕСКОТО И ДЕМОКРАТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА и за участието й в европейската интеграция. Най-важният въпрос, засягащ бъдещето на Босна и Херцеговина, е СПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА. Войната нанесе особено тежки щети в сферата на зачитането на човешките права, на практика заплашвайки самото право на живот на повечето цивилни граждани на Босна и Херцеговина. Половината от жителите на страната са бежанци. Първото изпитание за спазването на човешките права ще бъде отношението към правото на тези бежанци да се завърнат по домовете си.  

Основната ни цел е да гарантираме спазването на международните стандарти при защитата на човешките права в Босна и Херцеговина. Това изисква дългосрочен ангажимент от страна на международната общност и осъществяване на мониторинг от тяхна страна. Този въпрос засяга стратегическото развитие на демокрацията в Босна и Херцеговина и предполага промени в политическата организация на нашето общество. Факт е, че след изборите през 1990г. политическата власт попадна в ръцете на партии, основани на етнически принцип. Две от трите управляващи партии дойдоха на власт благодарение на връзките си с политици от Загреб и Белград. Чрез тези две партии националистическите политики на външни държави ОКАЗАХА СИЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА. Освен това партиите проявяваха различно отношение спрямо различните етноси при упражняването на своята власт и при изпълнението на проекти за социално развитие.

Много човешки права са били ОТНЕТИ НА ЕТНИЧЕСКИ ПРИНЦИП или пък създадени въз основа на него. Това прави развитието на една мултиетническа общност в Босна и Херцеговина изключително трудно, като същевременно забавя процесите на интеграция.

Правата на малцинствата, като например сърбите в Сараево, Мостар, Бихач, Тузла, Травник и Зеница, са отнети заради етноса им. Членовете на сръбската етническа общност в Босненско-хърватската федерация имат по-малко граждански права от членовете на босненския или хърватския етнос. Това важи и за правото на труд. Причината за това е добре известна: в сръбската област под контрола на режима в Пале, всички, които не са сърби, нямат никакви права. Не се зачита дори и правото им на живот и местожителство. Ето какво се случва, когато попаднем в капана на национална или по-лошо, националистическа, оценка на човешкото съществуване и човешките права. Трябва да се измъкнем от тази пропаст, в която са изпаднали човешките права. Но не можем да го постигнем сами. Трябва ни помощ от страна на развитите демократични държави. Нуждаем се от международен мониторинг на човешките права във всички местни и регионални общности в Босна и Херцеговина. И не само за една година, а за цяло десетилетие.

Сръбският граждански съвет, съвместно с правителствени и неправителствени организации от различни европейски държави, ще продължи да следва своя път – път на борба за демокрация и човешки права.

Ние желаем една демократична Босна и Херцеговина в една свободна Европа, в която ОСНОВА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ще бъде ИНДИВИДЪТ, а не някакъв колектив, създаден на социални или национални принципи. Всеизвестно е, че всички социални движения, основани на монопола на един колектив, рано или късно водят до тоталитаризъм или различни форми на фашизъм. Надяваме се, че в бъдеще водещите политически сили в Европа и по света ще оценят моралната и политическата сила, както и ролята на Сръбския граждански съвет в демократичното развитие на Босна и Херцеговина.

Оценяваме високо тази награда и я приемаме като символ на върховенството на СПРАВЕДЛИВОСТТА И РАЗВИТИЕТО, СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА НАД НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА, ЗЛОТО, ТОТАЛИТАРИЗМА И ВОЙНИТЕ.

Благодаря ви!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.