Сулак Сиваракса – за развитието на Тайланд

Сулак Сиваракса (Тайланд) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за визията, дейността и духовната отдаденост на стремежа към развитие, основано на демокрация, справедливост и културно обединение.”

Сулак Сиваракса е роден през 1993г. и учи във Великобритания преди да се върне в Тайланд през 1961г., като лектор в университетите Тамасат и Чулалонгкорн. През 1963г. той основава и в продължение на шест години е редактор на „Преглед на социалните науки”, който скоро се превръща в най-влиятелното издание в Тайланд. Според много хора публикуваните в него материали са поставили началото на студентското движение, свалило военния режим в страната през 1973г.

Основополагащо влияние върху живота и дейността на Сиваракса оказват загрижеността му за демокрацията, човешките права и отговорността на правителството, както и способността му да разпалва подобна загриженост сред хиляди хора от цял свят. Наскоро той оказа огромна помощ на бежанците от Бурма, пристигащи в Тайланд. В голяма степен негова е и заслугата за основаването на известния Джънгъл Юнивърсити, в който бягащите от Бурма студенти получават възможност да продължат образованието си.

Освен че подпомага различни студентски инициативи, Сиваракса играе важна роля и в активизирането на тайландското гражданско общество. Много хора му приписват заслугата за надигането на вълна от неправителствени организации, защитаващи правата на коренното население. Сиваракса помага за изграждането на редица организации за развитие и социално благоденствие, обхващащи различни аспекти от тайландското общество. Всички тези организации се основават на два ръководни принципа: (1) отхвърляне на западния консуматорски модел на развитие и приемане на подход, произлизащ от културата на тайландското (и в по-общ смисъл на коренното) население; и (2) фокусиране върху духовните и религиозни измерения на човешкия живот, които се коренят в будистките вярвания. Чрез многобройните си публикации и речи в родината си и в чужбина, както и чрез дейността си и различни организационни инициативи, Сиваракса разпространява из целия свят своята визия за процеса на развитие.

Дейността на Сиваракса често води до сблъсъци между него и властите в Тайланд. През 1976г. той търси убежище в чужбина, за да се спаси от заповед за арест, издадена от най-кървавия режим в страната. През 1984г. заради книгата му „Истината за тайландското общество” срещу него е повдигнато обвинение за lèse majesté[1]. След четири месечен процес самият крал се намесва, за да бъде оттеглено обвинението, но през 1991г. военната хунта повдига срещу Сиваракса същото обвинение след една негова реч в университета, където преподава. Сиваракса е окончателно оправдан през 1995г.

Междувременно Сиваракса стартира две нови инициативи. Първата е международна мрежа, наречена „Алтернативи на консуматорството”, чиято цел е да намери устойчиви алтернативи на западния консуматорски модел, които да се основават на различни духовни ценности. Другата инициатива е Движение за вдъхновение в образованието, чиято цел е в Тайланд да бъде създаден нов колеж, който да предложи алтернативен подход към общественото образование.

През 1998г. Сулак Сиваракса получава Награда за човешки права от UNPO[2]; през 2001г. – Наградата на хилядолетието на Ганди, а през 2011г. – Награда за мир Нивано.


[1] lèse majesté  – нанасяне на обида или клевета срещу член на кралското семейство; в Тайланд подобни обвинения могат да бъдат повдиганти от страна на властите или от всеки обикновен гражданин, но не и от самите членове на кралското семейство (бел.пр.)

[2] UNPO (Unrepresented nations and peoples organization) – Организация на нациите и народите без представителство; основана е през 1991г. в Хага, Холандия и обединява коренни жители, племена, малцинства и жители на непризнати или окупирани територии, като целта й е да защитава техните права и да бъде техния глас пред световната общност (бел.пр.)

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.