Разбиране на вътрешните образи (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

Руската душа живее в един богат картинен свят. Това е част от женската й същност. Картинното съзнание е противоположно на умственото съзнание, което е типично за западната душа. Руската душа се стреми да разбере самата себе си. Един умствен анализ на вътрешните картини обаче не може да помогне. Необходимо е едно Духовно съзнание, което може да освети картините на разбираем за душата език. В това отношение може да помогне средноевропейската култура.

Средна Европа също има една богата традиция на вътрешни картини, но е развила и Духовно мислене, което има достъп до тях. Това е светът на приказките, сказанията, народните мъдрости, пословиците, поговорките, митовете и легендите. Картините, които живеят в тях идват от дълбочината на душата и принадлежат на едно ниво на развитие на съзнанието, през което хората вече са преминали. В Русия много хора все още живеят в картинния свят, който народностната душа създава.

Русия притежава много приказки от Афанасийев. Преди приказките не са се разказвали само на децата, а и на възрастните. Който има достатъчно силно развито Духовно съзнание, може да открие в приказките сили от собствената душа под формата на крале, кралици, принцове, принцеси, змейове и коне. Приказките показват процеси на развитието на душата и я подготвят. Значението на картините, които могат да се появят и в собствените сънища, може да помогне на хората при вътрешното им развитие. За пример мога да дам тълкуването на руските геройски епоси от Мунин Недерланден и това на Фридел Ленц относно приказките за Иван.

В руското съзнание се получават от дълбочина на душата картини за края на света. Темата за апокалипсиса е много обичана в руската култура. 1492 и 1666 са очаквали края на времето. Краткия разказ за Антихриста на Соловьов е маскирано послание за болшевиките. Малко преди руската революция Андрей Бели пише апокалиптичния си роман Петерсбург. След нея за много руснаци се отварят портите на ада, така както се случва с много немци след 1933. Картини от тези преживявания намират израз в литературата. Искам да обърна внимание на Геройските Предсказания за борбата на руските герои срещу силите на сатаната, които биват разказвани през 20-те години на 20 век от една гледачка идват от преки Духовни възприятия. Книгата на Данийл Андрейев Роза Мира, която дава един пророчески поглед към бъдещето и миналото на Русия, е написана в затвора на Владимир. Духовното тълкуване на тези картини може да е в помощ на хората, които обикновено биват заслепени от тяхната сила.

В руската култура има три картини, които съпътстват народа по пътя му към неговото бъдеще. Картината за Майката-Земя произлиза още от балтославянските времена. Тя е женския аспект на Бащата-Бог (Бащата-Небе). С покръстването на Русия през 10 век се появява и картина на София, небесната мъдрост. Мария-София седи до Христос и е една картина на човешката душа. Третата картина на града Китеш идва от руските богомили от 12 век. Този град е бъдещето общество на Светия Дух.

Чрез комунистическото зло се създават противоположни картини. На градината на Майката-Земя се противопоставя неплодородната степ; на хората, носещи небесната мъдрост – хората-вълци от степите; а на град Китеш – стадото на „съветските хора“. Така руския народ преживява едно ново нападение над същността си.

С помощта на средноевропейското Духовно знание тези вътрешни картини на руската култура могат да станат достъпни на хората и да се превърнат в дейна сила за бъдещето и да помогнат за развитието на руското самосъзнание. Тези три картини дават и основите на бъдещото развитие на икономиката (в служба на Майката-Земя), културата (въвеждане в небесната мъдрост) и междучовешките отношения (осъществяване на обществото на Китеш). В работата за обществото на бъдещето може да се случи Духовния брак между средноевропейската и руска култура.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.