Майката-Земя – работа за потребностите на другите (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

В Духовните песни на странстващите певци на стара Русия картините на женското начало играят важна роля. Един известен текст говори за нашите три майки:

Първата Майка е светата Божия-Майка,
втората Майка е мократа Земя,
а третата Майка е тази, която поема върху себе си родилните мъки!

Към тези три може да се добави дори още една – майчичка Русия или майчичка Сибир. Представата на хората за Земята като Майка на хората идва от старите земеделски култури (бележка на преводача – всъщност може да се каже, че дори идва още от културите на ловците и събирачите). Богините-Майки се срещат в митовете на всички култури. Така като гърците познават Богинята Деметър, така и славяните имат Богинята Мокош (Майката-Земя), която е свързана с Бог Сварог (Богът-Небе). До миналия век руските селяни тачат даващата зърното Майка-Земя. За тях тя е извор на моралните закони. Тези закони пазят семейството, а песните говорят за страданията на Майката-Земя под греховете на хората. Лежейки на земята селяните могат да я молят за прошка.

В течение на вековете образа на Майката-Земя губи езическия си произход. Тя се свързва с Мария, Майката на Бога, Майката на Иисус Христос. В едно дълбоко Духовно преживяване, се разбрало, че Майката-Земя поема кръвта от раните на Иисус при Разпятието. В западноевропейските традиции на Грала се говори за чашата на Грала от последната вечеря, а в Русия самата земя се превръща в Грала. Майката-Земя поема Христос в себе си и се превръща в тялото му.

В тази традиция на Грала работата на селяните приема Духовно значение. Обработвайки Грала по християнски, те способстват за пречистване на земята, а тя бива все повече пропита със силата на Христос. Като селянинът втори християнин няма (бележка на преводача – не случайно на руски между думите селянин и християнин няма разлика). В руските геройски легенди Иля от Муром и Микула, синът на селянина, биват винаги описвани като орачи, които обръщат земята. В една от предходните глави вече обърнах внимание, че Апостол Андрей обръща внимание на славяните за влиянието на Христос в сферата на Майката-Земя.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.