Няколко неща за педагогиката

Никола ми прати ено въодушевяващо видео за образование, в което, накратко, става дума за две неща, които всеки учител трябва да има предвид:
1. истинска и искрена връзка с учениците, аз бих казал дори Любов и пълно разбирателство
2. да дава положителен пример, аз бих казал отдаденост. Всеки се учи сам, учителя може да даде пример как самия той се учи. Нито повече, нито по-малко.

Разбира се това са само две от важните неща, които всеки учител трябва да показва всекидневно. Досегашния ми опит показва и следните няколко, които са напълно задължителни:
3. пълно въодушевление от страна на учителя
4. непрекъснато любопитство да учи още и да се развива и то повече от любопитството на всеки един ученик
5. положително отношение към живота, хората, света. Вяра в доброто
6. силно чувство за хумор
7. вяра в собствените сили, вяра в собствения успех и осъществяването на мечтите. Вяра и в учениците, техния успех и сбъдването на мечтите им.
8. ритъм, постоянство и ритуали. Особено важни са следните:
- поздравяване с подаване на ръка в началото на часа,
- сутрешна молитва (ако е първия час в училището),
- припомняне какво е правено предния час от страна на учениците и допълване от страна на учителя,
- довършване на започнати неща евентуално и свързване с новия урок,
- разказване какво ще се прави през настоящия час,
- същинска част (която може да има най-различна форма – фронтално преподаване, групова работа, ученици преподават, самостоятелна работа и т.н.),
- кратко обобщение на постигнатото през часа (прави се от учениците, а учителя само допълва),
- съобщаване какво ще се прави следващия час (домашни не се дават, но се знае какво се цели да бъде научено, за какво ще става дума следващия път, така че взеки може да работи по желание самостоятелно вкъщи),
- фийдбек от всеки един ученик и от учителя
- завършване на часа с подаване на ръка и пожелаване на приятен ден
9. никакви контролни, оценки, домашни, заплахи, писане на отсъствия, дневници, бележници и т.н. Всеки един учител трябва точно да знае какво е научил и какво още може да постигне всеки един ученик. Не е толкова важно къде седи даден ученик, а какво и как може да постигне. Контролните не са необходими.
10. обръщане на индивидуално внимание на всеки ученик. Дори трябва да се сънуват учениците и това как да им се помогне най-много за развитието.
11. всеки един ученик сам решава дали да пише в часа или не. Всъщност, същото важи и за присъствието.
12. поне 20% от времето се отделя за дейности не по предмета или за свободно време, в което учениците правят каквото искат.
13. никакви учебници. Материалът се определя динамично от учениците и учителя. Учителя има план и структура, но гъвкава, която позволява бързи промени в интерес на учениците. Индивидуален материал за всеки ученик.
14. учителят трябва да е 100% подготвен. Преписване, диктуване или т.н. от учебници, записки и т.н. е недопустимо.
15. самостоятелна работа или в група по собствено избран проект, която се представя пред целия клас. Така самите ученици се превръщат в учители и по-добре възприемат, че човек може да научи каквото и да е било само сам, по собствено желание. Освен това се учат да обясняват и да говорят пред цялата група. Това също отнема част от работата на учителя и го поставя повече в групата.

Има и много още неща, които могат да се изброят, но това са едни от най-важните …

Не трябва да се забравя, че учителската работа е изкуство – изкуството да запалиш вътрешния си огън за развитие; за сбъдване на мечтите; за себеосъществяване; за постигане на индивидуалната мисия, заради която сме на Земята; стремеж към Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел; вяра в Бога. Въодушевлението на учителя се предава на учениците, също и примера как се учи. Оттам насетне учениците сами учат.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.