Реч на Гери Пантин от името на Servol (2)

Реч на Гери Пантин при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1994

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Що се отнася до финансовите разходи, всички знаем, че милиарди долари са били пропиляни за безсмислени, централизирани образователни програми. Поради това дарителските организации и агенциите, отпускащи заеми, настояват все по-голям процент от финансовата помощ да отива за нерправителствени организации, които са много по-ефективни от държавната бюрокрация. Не бихме ли могли да доразвием още повече този процес, позволявайки на родителите и общностите сами да решават от какъв тип училище се нуждаят, какви учители искат и кои важни моменти трябва да бъдат застъпени в учебния план?

Този процес ни кара да се запитаме и дали думата „професионалист” може да се отнася само за хората с добри резултати в научните среди или истинският професионализъм може да се придобие и от обикновените хора, черпещи своята мъдрост от самия живот.

Разбирате ли, когато ножът стигне до кокала, всичко опира до това дали сме склонни да се изслушваме или не. Доближавали ли сте някога стетоскоп до корема на бременна жена, вслушвайки се в биенето на сърцето на нероденото бебе и питайки се какво се опитва да ви каже то? Вслушвали ли сте се някога в бърборенето на малките деца, питайки се какво се случва в мозъка им докато преминават през своите детски кризи? Вслушвали ли сте се някога в силния гняв и болката на младежите, питайки се как изобщо се е стигнало до тук?

Ние, в Servol организираме програми както за малки деца, така и за младежи, затова нека ви кажа какво чуваме и изпитваме. Чуваме как децата казват: защо ме пренебрегвахте, когато бях прекалено малък, за да говоря или да вървя, или да изразявам чувствата си и чакахте докато се изпълня с отмъстителност към себе си, семейството си и целия свят, за да дойдете най-накрая при мен и да ме попитате „как мога да помогна?” А що се отнася до чувствата, борейки се за младежите, които обичаме толкова много, се питаме: Защо те не бяха при нас още от малки деца, когато изграждането на самочувствие и преодоляването на несигурността са безкрайно по-лесни и стотици пъти по-евтини?

Дами и господа, днес милиони обикновени хора по света се изправят и заявяват на онези, които са ги управлявали поколения наред: Стига толкова! Искаме сами да решаваме как да живеем живота си.

Не е ли време да включим родителите и дори децата в това партньорство, за да можем заедно, изслушвайки се един-друг, да навлезем с надежда и увереност в третото хилядолетие?

Светът ни не се нуждае от експерти с готови, теоретични отговори на сложните проблеми на развиващите се страни. Вече получихме достатъчно подобни съвети и те доведоха до пълна катастрофа. Това, от което се нуждаем, са водачи, които признават незнанието си, слабостите си и погрешимостта си, но са готови да извървят заедно с нас дългия и труден, но вълнуващ път през пустинята от грешки, за да достигнем накрая до обещаната земя на един свят, изпълнен със справедливост и мир.

Пътуването е трудно, защото самите ние сме слаби човешки същества, които понякога губят кураж и се подмамват да тръгнат по лесния път. Това е ясно описано в мисията ни, която гласи:

„Servol е организация на слаби, крехки, обикновени, несъвършени, но изпълнени с надежда и отдаденост хора, които се стремят да помагат на слабите, крехки, обикновени, несъвършени, обезнадеждени хора да се превърнат в двигатели на социални промени и да следват пътя, който води към човешко развитие.”

Затова и ние самите се нуждаем от окуражаване и от конкретни свидетелства за това, че усилията ни си заслужават.

Ето защо сме благодарни на Фондацията за цялостен житейски принос за честта, която ни оказват, връчвайки ни тази награда. В трудните времена, които ни предстоят, споменът за този миг ще грее ярко в сърцата ни, като лъч надежда, който ни задължава да останем верни на призива, който последвахме преди 24 години:

„Нека очите ти да виждат бъдещето,  
нека погледът ти е отправен право напред.
Нека пътят ти бъде равен
и всяка твоя крачка да е уверена.
Не се обръщай нито надясно, нито наляво.” (Proverbs 4: 25)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.